Opptak

Søknadsfrist for opptak til BA i dansekunst og koreografisk tenkning har nå gått ut.
Neste mulighet til å søke opptak til det 3-årige BA programmet er i april 2022.
Det åpnes opp for opptak til 2. studieår våren 2020, søknadsfrist er 4. april. Mer info om dato for opptaksprøve kommer.
For mer informasjon om opptak til 2. studieår klikk her

 

Søknadsskjema for opptak til 2. studieår

 

Formelle krav:

Formelt opptakskriterium til bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst er fullført videregående opplæring med generell studiekompetanse, eller likeverdig kompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom annen dokumentert utdanning og opptaksprøve kan dokumentere likeverdig kompetanse med de fastsatte krav for opptak, og spesielle faglige kvalifikasjoner innen dansekunst og koreografisk tenkning.

Krav til søknad:

Søkere skal fylle ut søknadsskjema som kan lastes ned her eller fås ved henvendelse til skolen. Søknad skal sendes innen søknadsfrist. Egenerklæring om helse og politiattest må legges ved søknaden. Søker må legge ved bekreftede kopier av vitnemål fra utdanning og/eller bekreftelser på arbeidserfaring, fullførte kurs eller annen relevant realkompetanse. Utdanning i utlandet skal dokumenteres med skriftlige fag- og studieplaner og vitnemål.

Opptaksprøve og intervju:

Alle søkere vurderes i praktisk/kunstnerisk opptaksprøve og intervju.

Opptaksprøven består av en danseklasse og kreative oppgaver med bevegelse, tid og rom.

Alle søkere skal også forberede et eget bevegelsesmateriale på 1-3 minutter som skal kunne vises for juryen.

Juryen skal i opptaksprøve vurdere søkerens treningsbakgrunn og kunstneriske arbeid sett opp mot bl.a.:

  • bevegelsesforståelse
  • evne til å ta kunstneriske valg omkring kropp, rom og tid
  • evne til samarbeid og kommunikasjon
  • motivasjon, forståelse og interesse for studieprogrammets innhold
  • interesse for å reflektere over hva dans som praksis og kunstform kan være

Målgruppe for studiet:

Studiet passer for deg som ønsker å studere dans og koreografi, og er særlig velegnet for personer som har erfaring innenfor:

  • dans og/eller andre beslektede kunstfag
  • koreografisk praksis
  • pedagogisk arbeid der bevegelse ses som del av læringsprosessen