Utveksling

HFDK er en del av Erasmus+ programmet, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Erasmus+ mobilitetsprogrammet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter og ansatte støtte til å reise på utveksling i Europa. HFDK er godkjent for perioden 2018 – 2020. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

HFDK har avtaler om utveksling med følgende utdanningsinstitusjoner:

– listen er ikke uttømmende

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet, må sende skriftlig søknad på eget søknadsskjema til studieleder ved Høyskolen for dansekunst og gjeldende utdanningsinstitusjon. Søknad om endring av utdanningsplan gjøres på samme. Utvekslingsopplegget må godkjennes av begge utdanningsinstitusjoner. Avtale om utveksling utformes som vedlegg til utdanningsplanen.

Erasmus+ dokumenter: 

Erasmus Charter for Higher Education 2014 – 2020

Erasmus+ Student Charter

(info om søknadsprosess og dine rettigheter som utvekslingsstudent)

Nyttige lenker: 

Erasmus+

Diku – Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Mobilitet i Europa