Hva menes med teknikktrening?

Ordet teknikk, kommer av gresk ordet techne, som betyr håndverk, dyktighet, kunst.

”Teknikk er en måte å gjennomføre en oppgave, på en måte som i utgangspunktet ikke er åpenbar eller enkel. Teknikk er metoder, formidlet gjennom utdanning, til praktisk utførelse av oppgaver, eksempelvis innen håndtverk, kunst, sport mv.” (Wikipedia)

Når det i studiet refereres til danseteknikk, er det i betydningen måter, metoder og ferdigheter for å utøve dans. Ferdighetene bygger på grunnleggende tekniske prinsipper som er felles for all dans og bevegelse, og knyttes til studentens egne valg av formuttrykk. Teknikk undervises gjennom oppgaver og undersøkende metoder.