Hva menes med improvisasjonsstrategi?

Ordet strategi, kommer av det greske ordet strategia som betyr generalkunst, hærføring.

”En strategi er en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres.” (Wikipedia)

Improvisasjon kan brukes på mange ulike måter i ulike faser av en arbeidsprosess. Improvisasjonsstrategi som begrep brukes for å synliggjøre at improvisasjon og skapende arbeid bygger på et sett ikke rettede verktøy, der studenten planlegger og velger hvilke verktøy som er hensiktsmessige å ta i bruk. Strategiene inneholder refleksjon og analyse som kan gi progresjon i den skapende prosessen, der resultatet ikke er kjent.