Studieplan

Høyskolen for dansekunst vil med studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning gi studentene et tydelig ståsted som skapende dansekunstnere, og en bred erfaring med koreografisk arbeid og koreografisk tenkning. Kompetansen som utvikles kan knyttes opp til et kunstnerisk virke der kunstneren er i stand til å jobbe selvstendig med nyskapende prosjekter.

I studieplan del 1 kan du lese om studiets kunstneriske-, filosofiske- og pedagogiske plattform. Her finner du også alt om kompetansemål, undervisningsformer og oppbygning av studiet.

I studieplan del 2, emnebeskrivelser kan du lese om studiets 5 fagemner og spesifikke kompetansemål for det enkelte emne.

HFDK studieplan del 1

HFDK studieplan del 2 emnebeskrivelser

Oversikt over fagemner

Dansefag:

Fagemnet dansefag inneholder teknikktrening, kropps-, bevegelses- og formforståelse, egentrening, treningslære og teori.

Målet er at studenten etter endt utdanning skal kunne utøve egen dans.

Koreografiske fag:

Fagemnet koreografiske fag inneholder fra idé til bevegelse, koreografiske verktøy, improvisasjonsstrategier, koreografisk komposisjon og komplimenterende uttrykk, analyse og teori.

Målet er at studenten etter endt utdanning skal kunne skape egen dans og koreografi.

Kommunikasjonsfag:

Fagemnet kommunikasjonsfag inneholder kommunikasjonsteori, kommunikasjonsstrategier, observasjonsteknikker, begrepsanalyse, pedagogisk teori, etikk og filosofisk samtale.

Målet er at studenten skal kunne kommunisere med og om eget kunstprosjekt, samt inngå i samarbeidsprosjekter.

Produksjonsfag:

Fagemnet produksjonsfag inneholder praktisk produksjonsarbeid med planlegging og strukturering, skriftlig beskrivelse av eget prosjekt, budsjettarbeid, markedsføring/synliggjøring/salg, gjennomføring og dokumentasjon.

Målet er at studenten etter endt utdanning skal kunne igangsette og gjennomføre egne prosjekter i et ikke-institusjonelt felt.

Prosjektarbeid og bachelorprosjekt:

Fagemnet prosjektarbeid og bachelorprosjekt inneholder idéutvikling, definisjon av egne problemstillinger innen en gitt oppgave, strukturering av prosess, analyse, vurdering, redigering, valg med sikte på løsning, gjennomføring og evaluering.

Målet er at studenten skal kunne ta i bruk kompetansen som opparbeides i studiet i kunstneriske prosesser og skape og utøve egen dansekunst. Fagemnet innebærer en prosjektbasert arbeidsform som reflekterer måten dansekunstnere organisere sitt arbeid i det profesjonelle feltet.