Eivind Seljeseth, Ingrid Eggen

I studio: Eivind Seljeseth

Denne uken har studentene workshop med koreograf og dansekunstner Eivind Seljeseth. 
Eivind jobber som danser og koreograf i det frie, norske scenekunstfeltet.

Ompaniet_maaike

I studio: Ompaniet

Denne uken har studentene workshop med Ompaniet v/ Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar og Ida Frømyr Borgen. 

Supernova

I studio: Workshops med dansekunstnere

Disse ukene har studentene fire workshops med forskjellige dansekunstnere/kompanier. Vi har invitert dansekunstnere til å dele av sin praksis..

Fornøyde studenter på HFDK

Høyskolen for dansekunst får toppscore på årets Studiebarometer og er nr. 2 i hele landet basert på hvor fornøyde studentene er med studiet.

Faens impro

Faens impro

Studentene ved Høyskolen for dansekunst inviterer til forestillingen «Faens impro».
Lørdag 10. februar kl 18:00
Onsdag 14. februar kl 15:00
Torsdag 15. februar kl 15:00

Harald Fetveit, Marius Kjos

Workshop i improvisasjon og musikk

Dette semesteret har studentene fem forskjellige workshops med undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet. Første workshop er denne uken med Marius Kjos, førsteemanuensis i samtidsdans og musiker Harald Fetveit.

Opptak til 3. studieår

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2018 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieåret 2018-2019, totalt 2 semester på fulltid. Se opptakskriterier og finn søknadsskjema her. Frist 06. april 2018.

Firkantskogen

Forestilling med tidligere studenter

Denne uken ser studentene forestillingen Firkantskogen av Ompaniet på Dansens Hus.

Uganda

Besøk fra Uganda

I dag har vi hatt besøk av to dansere fra Uganda som har deltatt på timer med studentene her på Høyskolen for dansekunst.

Vårsemesteret 2018!

I dag starter vårsemesteret på Høyskolen for dansekunst. Vi har et spennende semester i vente hvor studentene får delta på flere forskjellige workshops med dansekunstnere og koreografer. Høyskolen for dansekunst ønsker å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.