Opptak 2. studieår

                                                

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2020 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieårene 2020-2022, totalt 4 semester på fulltid.

 

Opptakskriterier

Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av tre opptakskrav:

 • Fullført og bestått 1. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
 • Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole
 • Fullført og bestått 1 år på fagskole sammen med relevant arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner

Alle søkere må kunne vise til bestått videregående opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende utdanning og realkompetanse. All tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres med vitnemål og attester.

Det vil bli gjort en individuell vurdering av søkers bakgrunn sammen med søknad og opptaksprøve.

 

Søknad

Last ned søknadsskjema her

Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Personlig tekst (500-1500 ord, maks 3 sider). Teksten skal begrunne søknaden, si noe om hvorfor søker ønsker å ta utdanningen og hva søker ønsker å oppnå ved å ta utdanningen
 • Utfylt egenmelding om helsetilstand
 • Referansebrev fra tidligere utdanning og/ eller andre arbeidsgivere innen dansefeltet
 • CV med relevant informasjon (maks 1 side)
 • Forenklet politiattest (kan ettersendes)

Søknad med vedlegg sendes til post@hfdk.no innen 4. april 2020. Det er skolens styre og opptakskomité som er ansvarlig for å gjøre en faglig vurdering om innpassing av tidligere utdanning. Svar på søknaden foreligger innen 30. april 2020. 

 

Audition

Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Dato for audition er ikke satt. Det er viktig at søker kan møte begge dagene. Har søker ikke anledning til å møte på audition, er det dessverre ingen mulighet til å bli vurdert i opptaket for 2. studieår. Søker skal forberede et solomateriale med utgangspunkt i utsendt oppgave.

Kun aktuelle søkere blir innkalt til audition. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut individuelle begrunnelser til søkere som ikke blir innkalt til audition.

 

Tilbud om studieplass

Svar på søknaden om studieplass kommer senest 2 uker etter endt audition.  Søkere som takker ja til studietilbudet må svare senest 1. juni  2020. Det gis ikke individuelle begrunnelser for avslag.

 

Studieavgift og andre økonomiske forpliktelser

 • Studiet koster NOK. 75.000,- per studieår
 • Obligatorisk innmelding i Studentsamskipnaden i Oslo (ca. kr600,- pr semester)
 • Deltakelse på utvekslingsprogram i 2. eller 3. studieår, med utgifter til reise, opphold og diett
 • Pensumlitteratur og obligatoriske forestillinger i Oslo (ca. 1.-2.000,- pr studieår.)

Studenter kan søke støtte hos Statens lånekasse for utdanning, se www.lanekassen.no

 

Spørsmål om opptaket kan rettes til studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller faglig ansvarlig Caroline Nesse på caroline@hfdk.no.