Nyheter

Faens impro

Faens impro

Studentene ved Høyskolen for dansekunst inviterer til forestillingen «Faens impro».

Hvordan forbereder man seg til noe man ikke vet hvordan kommer til å bli?
Dette var det første spørsmålet som dukket opp da vi fikk vårens første oppgave: «Improvisasjon som scenisk uttrykk». Vi har fått 5 uker til å forberede oss på å holde en helaftens forestilling, som skal være 100% improvisert. Men – går det egentlig an? Når er noe en improvisasjon? Hvor strenge eller åpne rammer kan man ha rundt en improvisasjon, og er det ene bedre eller dårligere enn det andre å jobbe med?

Spilledager:
Lørdag 10. februar kl 18:00
Onsdag 14. februar kl 15:00
Torsdag 15. februar kl 15:00

Billetter kan reserveres på hfdkbillett@gmail.com
OBS OBS! Husk å oppgi navn + etternavn på alle personene du reserverer for!

Billettpris:
50 kr barn/studenter
100 kr voksne
Billettene kjøpes i døra. Det går an å betale med vipps eller kontanter.

Sted:
Marstrandgata 8, Rom for dans/HFDK

Workshop i improvisasjon og musikk

Harald Fetveit, Marius Kjos

Dette semesteret har studentene fem forskjellige workshops med undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet. Første workshop er denne uken med Marius Kjos, førsteemanuensis i samtidsdans og støymusiker Harald Fetveit. Studentene skal utforske improvisasjon som et scenisk uttrykk sammen med musikk og vil bli utfordret i forhold til rom, stå i eget bevegelses-uttrykk og å jobbe med musikk i forskjellige format.

Vi fikk en av studentene, Frida, til å fortelle oss litt om sin opplevelse av workshoppen og denne måten å arbeide med musikk og improvisasjon på:

Vi jobber med noen spennende instrumenter og mye støy! Vi har bl.a. kobbertråder som er festet til gulvet og som derfra er koblet videre til forskjellige frukter og grønnsaker. Disse kan gi lyd fra seg når vi tar på dem. Men det er ikke alle som gir utslag med en gang, de har en «delay» eller de gir ikke lyd i det hele tatt. Det gjør noe med bevegelsen. Du tror noe skal skje som en reaksjon av det du gjør, men så må du ta stilling til at det blir noe helt annet. Det blir et spennende og taktilt møte mellom kropp og instrument.

Hvilke utfordringer får man ved å jobbe på denne måten?

Vi har ikke erfaring fra før med å jobbe med musikk på denne måten så det er selvfølgelig en utfordring. Man har kanskje en idé om hvordan man skal gå frem eller har et ønske om å få til det man prøver å gjøre, men det går ikke alltid den veien man tenker. Vi er jo vant til å jobbe med improvisasjon når det kommer til dans. Vi klarer å stå i det, ta raske valg og lytte til hverandre. Men det er utfordrende å gjøre det samme når man jobber i et medium (støymusikken) man ikke behersker. Samtidig er det veldig spennende og vi lærer å lytte mer til hverandre. Vi blir flinkere til å ta impulser fra de som danser når vi spiller, og omvendt. Vi blir allikevel veldig mettet av det å jobbe med lyd på denne måten. Det er veldig mye å fokusere på og å ta inn og mange blir ganske slitne av det. Når det er sagt så er det veldig gøy, jeg føler at vi får det til. Det hadde vært spennende å skaffe seg noen instrumenter eller lydelementer sånn at vi kan ta dette arbeidet videre. Det er veldig stimulerende å prøve noe man ikke kan og lurt å utfordre seg selv på denne måten. Vi er veldig bevisst på at det er lov til å feile og bare leke med de verktøyene vi får. Det i seg selv er veldig lærerikt.

Mer info om Harald kan du finne her

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir, Camilla Myhre og Frida Eriksen

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Opptak til 3. studieår

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2018 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieåret 2018-2019, totalt 2 semester på fulltid.

Opptakskriterier

Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av to opptakskrav:

 • Fullført og bestått 2. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
 • Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole sammen med minst 1 års relevant arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner

Alle søkere må kunne vise til bestått videregående opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende utdanning og realkompetanse. All tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres med vitnemål og attester.

Det vil bli gjort en individuell vurdering av søkers bakgrunn sammen med søknad og opptaksprøve.

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Personlig tekst (500-1500 ord, maks 3 sider). Teksten skal begrunne søknaden, si noe om hvorfor søker ønsker å ta utdanningen og hva søker ønsker å oppnå ved å ta utdanningen
 • Utfylt egenmelding om helsetilstand
 • Dokumentasjon på tidligere utdanning (se: opptakskriterier)
 • CV med relevant informasjon (maks 1 side)
 • Referansebrev fra tidligere utdanning og/eller arbeidsgivere innen dansefeltet
 • Forenklet politiattest (kan ettersendes)

Søknadsskjema lastes ned her

Søknad med vedlegg sendes til soknad@hfdk.no innen 06. april 2018. Det er skolens styre og opptakskomité som er ansvarlig for å gjøre en faglig vurdering om innpassing av tidligere utdanning. Svar på søknaden foreligger innen 20. april 2018.

Audition

Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Audition planlegges i uke 18, 05.- 06. mai 2018.  Søker skal forberede et solomateriale med utgangspunkt i utsendt oppgave.

Kun aktuelle søkere blir innkalt til audition. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut individuelle begrunnelser til søkere som ikke blir innkalt til audition.

Tilbud om studieplass

Svar på søknaden om studieplass kommer senest 1 uke etter endt audition, i uke 20. Søkere som takker ja til studietilbudet må svare senest 01. juni 2018. Det gis ikke individuelle begrunnelser for avslag.

Lyden av musikkhøyskolen

Studieavgift og andre økonomiske forpliktelser

 • Studiet koster NOK. 89.000,- per studieår
 • Obligatorisk innmelding i Studentsamskipnaden i Oslo (ca. 1.200,- pr studieår)
 • Deltakelse på utvekslingsprogram i 3. studieår til DOCH i Sverige, med utgifter til reise, opphold og diett
 • Pensumlitteratur og obligatoriske forestillinger i Oslo (ca. 1.-3.000,- pr studieår.)

Studenter kan søke støtte hos Statens lånekasse for utdanning, se lanekassen.no. Studiestedet mottar foreløpig ikke statlig økonomisk støtte.

 Spørsmål om opptaket kan rettes til studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller rektor Camilla Myhre på camilla@hfdk.no.

Foto: Høyskolen for dansekunst og Brian Cliff Olguin

Forestilling med tidligere studenter

Firkantskogen

Denne uken ser studentene forestillingen Firkantskogen av Ompaniet på Dansens Hus. Ompaniet består av tidligere studenter ved Skolen for Samtidsdans, Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen og Maaike Croles Fitjar. Forestillingen Firkantskogen ble først utviklet som et målgruppeprosjekt under studiene ved Skolen for Samtidsdans, og er senere co-produsert av Rom for Dans.

Firkantskogen er en fantasifull danseforestilling for de aller yngste. Scenerommets utforming legger til rette for nære møter mellom utøvere og publikum; store og små. Et blått teppe bølger seg gjennom rommet, og munner ut i et mykt, grønt putelandskap. Dansernes nysgjerrige lekenhet inviterer til undring hos både barn og voksne, og avslutningsvis inviteres alle til å utforske Firkantskogen.

Om noen uker deltar studentene på workshop med Ompaniet, om det å jobbe med barn og unge som en målgruppe.

Foto: Christian Krohn

Besøk fra Uganda

Uganda

I dag har vi hatt besøk av to dansere fra Uganda som har deltatt på timer med studentene her på Høyskolen.

Danserne Nakabaale Moses og Kuteesa Patrick kommer på vegne av vår tidligere student Thea Åretun Svensson. Etter endt utdanning på Skolen for samtidsdans reiste Thea til Uganda sammen med sin bestemor og jobbet med frivillig arbeid. Underveis ble hun også kjent med danserne i gjennom  gruppen Zivuge Cultural Troupe som hun fikk ta klasser med. Gruppen danser tradisjonelle afrikanske danser og opptrer i lokalsamfunnet.

 

 

 

 

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Vårsemesteret 2018!

I dag starter vårsemesteret på Høyskolen for dansekunst. Vi har et spennende semester i vente hvor studentene får delta på flere forskjellige workshops med dansekunstnere og koreografer. Høyskolen for dansekunst ønsker å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.

Undervisere i høst er Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Karstein Solli, Venke Marie Sortland, Ina Coll Kjølmoen, Loan Ha, Rikke Baewert, Eivind Seljeseth, Jorunn Kjersem Hildre, Karianne Bjerkestrand, Harald Fetveit, Bibbi Winberg, Anders Ødegaard, Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maiike Croles Fitjar og Marianne Skjeldal.

Høyskolen tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet en finner i dansekunstfeltet i dag, og inviterer inn ulike gjestepedagoger hvert semester.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjons fag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk. Dette semesteret fokuserer studentene på improvisasjon som scenisk uttrykk og det å jobbe med en målgruppe.

Interessert i å lese mer om de ulike fagemnene ved HFDK? Se studieplanen her.

Spørsmål om opptak, studiet eller annet kan rettes til administrasjonens email: post@hfdk.

Juleferie

Lyden av musikkhøyskolen

Studentene har juleferie fra onsdag 6. desember. Første studiedag etter ferien er mandag 8. januar 2018.
Administrasjonen er tilgjengelig på mail frem til 18. des, og er tilbake på kontoret fredag 5. januar.

Vi ønsker alle en riktig fin jul!

 

Foto fra studentenes samarbeid med Musikkhøyskolen – “Lyden av musikkhøyskolen”, mars, 2017.

Foto tatt av Brian Cliff Olguin

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller administrativt ansvarlig Camilla Myhre på camilla@hfdk.no. 

Oppgave: Stor/liten

Barnehageprosjekt - stor/liten

Stor/liten

I løpet av høsten 2017 har studentene på Høyskolen for dansekunst hatt besøk av Kanvas barnehage og Kardemomme barnehage.

Prosjektet har hatt som mål å undersøke

 • hvordan voksen-barn kan møtes gjennom kropp og bevegelse
 • hvordan rommet og koreografiske oppgaver kan generere bevegelse hos små barn (3-5 år)
 • hvordan små barn kan bli klar over egne valg med kroppen i rommet
 • hvordan snakke om kropp og uttrykk med små barn

2.-års studentene ved Høyskolen for dansekunst har deltatt som skapende og utøvende, sammen med barna som er i alderen 3-5 år. Førsteamanuenser ved høyskolen, Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre har ledet prosjektet.

Enkle rammer er blitt satt i forkant av hver økt, med stor plass til at både barn og student kan ta egne valg. Studentenes oppgave har vært å møte barnas innspill, bringe inn egne bevegelser og legge til rette for felles prosjekter som flere kan delta i.

Studentene har fått erfare og vurdere hvilke metoder som kan tas i bruk for å møte så unge barn i en dansekunstnerisk prosess. Hvilke ord må man bruke sånn at barna forstår? Kan barna snakke om og reflektere over det de opplever og ser? Og hvilke opplevelser tar barna med seg videre?

”Dette prosjektet gir studenten erfaringer med å møte barn, noe jeg tror er nyttig på mange plan. Prosjektet gir dessuten forståelse for små barn som målgruppe for dans, noe som kan være nyttig når de skal lage forestillinger for ulike målgrupper i sitt eksamensprosjekt til våren”. Camilla Myhre.

 

Stor-liten

Jeg var tilstede under det tredje av til sammen fem møter med barna fra Kardemomme barnehage og opplevde en gjeng glade barn som var både nysgjerrige og ivrige på å komme og danse hos oss.

Allerede i trappeoppgangen blir barna møtt med sang av noen av studentene, og den første kontakten blir skapt. I studio venter resten av studentene og underviserne som ønsker barna velkommen. Så får alle, både liten og stor, en bit maskeringsteip med navnet sitt på, som de fester på kroppen.

Et par av barna og studentene begynner så å fylle rommet med dans. Noen beveger seg på gulvet mens andre er oppe på to bein med armene strukket ut – og de andre barna blir invitert inn i dansen. For mange av barna er det å løpe førstevalg når de kommer inn i en stor dansesal. Andre holder seg litt mer i utkanten og må lokkes med på ryggen til en student som danser over gulvet. Noen ønsker å utforske rommet på en litt roligere måte alene eller ved siden av en voksen. Plutselig lager studentene en lang tunell som barna kan krype gjennom, før rommet igjen oppløses i en åpen utforskning.

Hva er en kroppsdel? spør Caroline. En hånd! roper et av barna, Kanskje rompa… sier en annen og alle ler, en fot, hjertet, hodet og tungen, roperbarna ut før de får prøve å danse med én kroppsdel av gangen. Hvordan danser man med øynene eller bare hodet? En lillefinger eller magen?

Og det skjer små og store seire underveis – et barn som til nå har hatt vanskelig med kroppslig kontakt vil danse med en av dansestudentene. De snurrer rundt og rundt og barnet får også prøve å fly på føttene til den voksne. Etterhvert ønsker flere barn også å fly, og prosjektet smitter over til flere barn og studenter. Et barn som ennå ikke snakker norsk kommuniserer med hele kroppen og kaster seg ut i dansen. Alle er med – stor og liten.

Personalet i begge barnehagene forteller om barn som naturlig har blitt integrert i gruppa. De ønsker å ta med seg erfaringene fra prosjektet og jobbe videre med dans og bevegelse i barnehagen.

 

Tekst: Camilla Myhre og Lilja Björk Haraldsdóttir

foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Solovisninger på Høyskolen for dansekunst

Velkommen til solovisninger på Høyskolen for dansekunst! 30/11-2/12 kan du oppleve 13 koreografier fordelt på to forskjellige forestillinger. Studentene har alle jobbet med objekter i sine stykker, men utover det står de helt fritt, og kan derfor garantere et bredt spekter av ulike tema og uttrykk.

Forestillingene vises her på Høyskolen for Dansekunst, Marstrandgata 8.

Torsdag 30/11 kl 19.00: gruppe 1
Fredag 1/12 kl 19.00: gruppe 2
Lørdag 2/12 kl 15.00: gruppe 1
Lørdag 2/12 kl 17.00: gruppe 2

Gruppe 1:
Mari Bygnes
Kristine Søgnesand
Tora Brekke
Elise Strandjord
Marte Brustad Melhus
Ragnhild Rosander Hagen
Amie Mbye

Gruppe 2:
Karianne Karlsrud
Einar Reynisson Grimsby
Helle Kvam Leraand
Frida Eriksen
Martin Bergo Selsjord
Markus Christensen

Billetter bestilles på mail til hfdkbillett@gmail.com

Pris:
En forestilling: voksen 100 kr, barn/student 50 kr
Begge forestillingene: voksen 150 kr, barn/student 75 k