Hva er koreografisk tenkning?

Koreografi var opprinnelig et begrep for notasjon av dansebevegelser (av gresk khoreia dans og -grafi skrift). Koreografi kan i dagens dansekunstfelt defineres som begrepet for strukturert bruk av bevegelse (kropp i tid og rom) for å skape kunstnerisk form.

Koreografisk tenkning innebærer å kontinuerlig stille spørsmål om hva dans og koreografi kan være, hvor dans og koreografi kan foregå og hvordan dans og koreografi kan møte sine omgivelser.

Begrepet koreografisk tenkning kan forstås både i en fenomenologisk forstand, slik at tenkningen relaterer seg til kroppslig erfaring og praksis, og kan likeledes være konseptuelt forankret (Jfr. fenomenologisk filosofi og dens dialektiske forståelse av kroppen).

Koreografisk tenkning betegner med andre ord et forholdningssett til strukturering av bevegelse i tid og rom i vid forstand.