Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon, konferansebidrag og faglig presentasjon.  Tverrinstitusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk 

Krom på tversMed det pågående prosjektet KROM på tvers har Høyskolen for dansekunst og Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

I KROM på tvers er KROM som metode og kunstproduksjon for DKS presentert i sammenheng med et større forskningsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom HFDK, Rom for Dans, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenna Bjørnstad ved HiØ er forskere på prosjektet. Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre vil som kunst-didaktikere medforskere gjennom arbeidet med å utvikle kunstprosjektene og gjennomføre workshops med lærerstudenter og elevene. De bidrar også til forskningen gjennom logger og refleksjoner samt med tilbakemeldinger på Karlsen og Bjørnstads, og andres, for eksempel læreres, fortolkinger av elevenes fenomenologiske opplevelser.

Målet med det tverrinstitusjonelle samarbeidet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Med det ønsker vi å :

  • utforske og utfordre hva et kunstprosjekt i skolen kan være
  • styrke kunstopplevelser for elevene i møte med DKS
  • styrke lærerens kunst-kompetanse

Prosjektet skal bidra til at DKS når sine målsettinger ved å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk.

Resultatene i prosjektet vil også danne grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner hvor deltakerne i prosjektet er forfattere.

Det er et mål å gjøre KROM på tvers til en nasjonal pilot for lærerutdanninger og DKS.

Studentene ved HFDK får praksis i KROM. Gjennom KROM får dansekunststudenten ved HFDK:

  • kompetanse i hvordan man kan jobbe med kropp, bevegelse og rom i møte med barn 
og unge i skolen
  • erfaring med å møte og samarbeide med lærerstudenter
  • innsikt i hva DKS er og hvordan det fungerer i praksis
  • erfaring med å være del av et kunstprosjekt i skolen
  • oppfølging og veiledning av kunstnere med erfaring fra DKS
  • interesse for å skape egne kunstprosjekter for skoleverket

 

Krom på tvers

Personer: Caroline Wahlström Nesse (faglig og kunstnerisk ansvar), Camilla Myhre
(faglig ansvar) og  Marius Kjos (dramaturg), alle førsteamanuenser ved HFDK

Andre medvirkende: Kristine Høgh-Karlsen førstelektor og forsker og Gunhild Brænne Bjørnstad førstelektor, begge ved Høgskolen i Østfold (HiØ), Hedvig Lykke (koordinator Rom for Dans), Johannes Hafnor (leder Østfold Kulturutvikling

Medskapende utøvere: Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar (2014-2015, 2017-2018) og Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen (2018) og Chollada Phinitduang (2019).

Originalspråk:
norsk

Type arrangement: tverr kunstnerisk forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst, Rom for Dans og DKS Østfold. I prosjektet inngår KROM som metode og som DKS-danseforestilling
og verksted for DKS Østfold. Faglig presentasjon av prosjektet under konferansen ”Kunsten å dele”, Showbox, i regi av Scenekunstbruket 20. Faglig presentasjon under tittelen «Magic in Movements!” på konferansen Arts in education, Oslo Met.  Karlsen og Bjørnstad har så langt presentert forskiningsresultater i antologien ” skaperglede, engasjement og utforskertrang – nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet” (Universitetsforlaget, ISBN 9788215029979, Karlsen, Bjørnstad red.).

Utbredelsesområde: lærerstudenter, elever i Østfold, 8.-10.trinn (4 uker DKS turné) og fagmiljø nasjonalt under Showboxfestivalen og internasjonalt under Arts in Education.

Arrangør: Rom for Dans, Østfold Kulturutvikling, Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst.

Sted: Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og ungdomsskoler i Østfold 

Tidspunkt: 2016-2019. Verksteder gjennomført i januar-februar 2016, 2017, 2018 og 2019 på HiØ. Showbox-seminaret ”Kunsten å dele” 30.nov 2015, Litteraturhuset. Forskningskonferansen “Arts in Education” 30.aug 2019, OsloMet

Linker: 

Anmeldelse i Periskop 30.03.2017, Torunn Liven

Artikkel fra Høgskolen i Østfold, 08.03.17, Bård Halvorsen

https://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/skaperglede-engasjement-og-utforskertrang-uf.html

 

Konferansebidrag

Arrangement: Arts in education

Person(er):  Camilla Myhre (HFDK), Kristine Høeg Karlsen (HiØ), Johannes Hafnor (Viken DKS)

Type arrangement: Konferanse

Utbredelsesområde: norsk, nordisk, internasjonalt

Arrangør: OsloMet / Arts for young Audiences Norway

Invitert: ja

Språk: engelsk

Tidspunkt: 30.08.

År: 2019

 

Faglige presentasjoner

Arrangement: KROM på tvers for Kulturtanken
Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse
Andre medvirkende: Johannes Hafnor, Østfold Kulturutvikling og førstelektorer Kristine Høgh Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad
Type arrangement: Presentasjon
Utbredelsesområde: norsk
Arrangør: Østfold Kulturutvikling
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: 2017
Sammendrag:

Arrangement: KROM for lærerstudenter, pedagogikk
Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse
Type arrangement: 3 dager kurs
Utbredelsesområde: workshop og undervisning for GLU1-7 (grunnskolelærerutdanningen)
Arrangør: Høyskolen i Østfold og Rom for Dans
Invitert: ja
Språk: Norsk
År: årlig undervisning for lærerstudenter, 2015 – d.d.
Sammendrag: Hvordan kan kunstpedagogiske mål kan inngå i lærerutdanning? https://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=4533&module=news&newscat=aktuelt

https://www.hiof.no/studier/emner/lu/2020/host/lmbped10117.html

 

Forskningsartikler:

Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019): Kunstpedagogiske møter i lærerutdanningen: – en studie av lærerstudenters oppfatning av dansekunstprosjektet KROM på tvers i grunnskolelærerutdanningen, Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 6.  s 123 – 142

Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg Remberg, Heidi (2020): Magic in Movements! The art of teaching creative dance through the cultural schoolbag, in Charlotte Svendler Nielsen & Stephanie Burridge (ed.),  Dancing Across Borders Perspectives on Dance, Young People and Change.  Routledge.  ISBN 9781003008569.  Kapittel.  s 179 – 182

 

Videre forskning

KROM på tvers er blitt del av et større forskningsprosjekt med tittelen “pARTiciPED”, som ledes av Førstelektor Kristine Høeg Karlsen ved HiØ. KROM-metoden er en av fire arbeidspakker, der overordnet mål er å styrke samarbeidet mellom kultur- og skolesektoren i den kulturelle skolesekken. Førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre tar i bruk KROM-metoden for å skape gode møter og dialog mellom elev, lærerstudent og kunstner. Studenter ved HFDK involveres i studentsamarbeid med lærerstudentene ved HiØ.

https://utdanningsforskning.no/artikler/full-uttelling-fra-forskningsradet-millionprosjekt-skal-utvikle-den-kulturelle-skolesekken/

https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2020/5/13/storstilt-forskningsprosjekt-skal-knytte-skole-og-dks-nrmere-hverandre

 

TILBAKE

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Høyskolen for dansekunst.

A4 - Rom for dans

#Me&u

A4 er en dansekunst produksjon om, for og med unge jenter som først ble utviklet med studenter ved høyskolen som medskapende utøvere, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuenser ved Høyskolen for dansekunst.

Postkoreografer

Postkoreografene er et kunstnerisk utviklingsarbeid under ledelse av førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos (kunstnerisk ansvarlige og ansvarlige for utvikling av metode), og et forskningsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Camilla Myhre (HFDK) og professor Gunn Engesrud (Norges Idrettshøgskole)

Habitat

HABITAT

Habitat var et kunstneriske utviklingsarbeid som ble gjennomført høsten 2018 ved Høyskolen for dansekunst i samarbeid med Rom for Dans.