Krom

KROM, kunstnerisk utviklingsarbeid, faglig presentasjon og del av bokKrom på tvers

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Høyskolen for dansekunst. Arbeidet springer ut i fra Prosjekt Isadora (2006-2008), et 3-årig kunstnerisk utviklingsarbeid gjennomført på Rom for Dans, støttet av Norsk kulturråd. Kulturrådet igangsatte forskning rundt arbeidet som endte i rapporten ”Danseprosjektet Isadora – vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt”[1]

I 2011 ble KROM lansert av Rom for Dans som en kunstpedagogisk metode for skoleverket og som et kunstprosjekt. Siden den gang har mer enn 6000 barn og unge opplevd og deltatt i KROM.

KROM ser på eleven som et handlende og reflekterende subjekt. I tillegg til sublime kunstopplevelser får eleven grunnleggende verktøy for å skape, utøve, oppleve og reflektere over (danse)kunst med kroppen i rommet. Ulike kommunikasjonsteknikker blir en del av kunstbegivenheten og de unges uttrykk og valg vektlegges og iscenesettes som en del av verket. KROM har som ambisjon å være en døråpner inn til kunstens verden for eleven.

Gjennom KROM får eleven:

  • oppleve sublime kunstuttrykk
  • delta aktivt med hele seg
  • erfaring med å være i en kunstnerisk prosess
  • økt trygghet i egen kropp og tillit til egne bevegelser og ekspressive uttrykk i rommet
  • reflektere rundt spørsmål om kroppens betydning og uttrykk i møte med andre
  • øvelse i å se og bli sett i kunstneriske uttrykk

I tillegg til kunstopplevelsen vil kompetansen som opparbeides hos den enkelte kunne få betydning på mange plan og ha en overføringsverdi til andre dannelses- og læringsprosesser i skolen.

 

kunstnerisk produksjon (undervisningspersonalets egen produksjon)

Originaltittel: KROM – kropp i rom

Person(er): Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre

Originalspråk: norsk

Type arrangement: danseforestilling / performance / workshop i skolen, utvikling av fag i skolen.

Utbredelsesområde: mer enn 6000 barn og unge, alle alderstrinn, lærere og lærerstudenter

Arrangør: Rom for Dans

Sted: Oslo, Østfold/Viken, Møre og Romsdal, Nordland,

Tidspunkt:  2012 – dd

Sammendrag: kunstnerisk utviklingsarbeid og utvikling av kunstpedagogisk metode der barn og unges egen kunstprosess og det å skape kunstuttrykk i skolen utvikles.

Utdrag fra Barnebokkritikk.no av Marikken Lauvstad: ”Prosjektet KROM i forkant av forestillingen [‘bæːɾə], er et målrettet arbeid for å få kunst og teater ut til barn og ungdom fra familier og miljøer som ikke nødvendigvis selv oppsøker teateret eller liknende kulturelle opplevelser. Når elevene i denne sammenhengen faktisk har fått sin egen skulptur med i forestillingen, er terskelen for å gå og kjøpe billett sannsynligvis mye lavere. I tillegg har de unge amatørene i forestillingen fått oppleve å medvirke i et ambisiøst prosjekt med profesjonelle voksne aktører, noe som selvfølgelig er en verdifull investering i deres kunstneriske utvikling. [..]

“Det vante klasserommet snus opp ned på ved at kunstnerne inntar elevenes daglige arena, og verkstedet utfordrer forestillingen om at dans og kunst er noe langt utenfor oss selv.” Torunn Liven, Periskop. Les hele anmeldelsen her:

http://www.periskop.no/bevegelseskunst-basiskunnskap-skolen/

 

DEL AV BOK

Tittel: Barn, kunst og kultur.

Person(er): Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre, red: Sidsel B Hommersand og Marit Bakken

Forlag: Universitetsforlaget

ISBN: 9788215020020

Språk: Norsk

Utgivelsesår: 2013

Deler/kapittel: Først trodde jeg bare ville se ut som søppel, men så ble det kunst

 

KONFERANSEBIDRAG:

 

Arrangement: Kulturtorget Molde

Sammendrag: workshop og kunstnerisk presentasjon av KROM for ca 100 deltakere

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse, med dansekunstnerene Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen og Chollada Phinitduang

Type arrangement: faglig og kunstnerisk presentasjon under konferanse

Utbredelsesområde: DKS nasjonalt

Arrangør: DKS Molde

Invitert: ja

Språk: norsk

År: januar 2019

 

Arrangement: Showbox

Sammendrag: foredrag/presentasjon av KROM og #Me&u, for ca 20 internasjonale deltakere

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre

Type arrangement: faglig presentasjon under festival

Utbredelsesområde: Internasjonalt

Arrangør: Scenekunstbruket

Invitert: ja

Språk: engelsk

År: desember 2018

 

Arrangement: Markedet for scenekunst

Sammendrag: foredrag/presentasjon av KROM og #Me&u, for 150 deltakere,

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre, sammen med dansekunstner Charlott madeleine Utzig og produsent Mari Haugen Rom for Dans

Type arrangement: faglig presentasjon under festival

Utbredelsesområde: DKS Norge

Arrangør: Markedet for scenekunst, Sandefjord

Invitert: ja

Språk: norsk

År: april 2018

 

Arrangement: Møt kunsten!

Sammendrag: foredrag om KROM, med ca 30 deltakere

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre

Type arrangement: seminar og lansering av pilotprosjekt

Utbredelsesområde: dansekunstnere og -pedagoger i Norge

Arrangør: Dans i skolen

Invitert: ja

Språk: norsk

År: april, 2018

 

Arrangement: PRAXIS

Sammendrag: workshop i KROM med ca 20 deltakere

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: workshop under dansens dager

Utbredelsesområde: dansekunstnere og -pedagoger i Norge

Arrangør: Praxix Oslo

Invitert: ja

Språk: norsk

År: april, 2018

 

Arrangement: PRIO 0 till 18

Sammendrag: workshop i KROM med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere/pedagoger.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: workshop under kulturkonferanse, festival

Utbredelsesområde: dansekunstnere og -pedagoger i Sverige

Arrangør: Kultur i Väst, Gøteborg

Invitert: ja

Språk: norsk, svensk

År: mars, 2017

Link: http://www.kulturivast.se/prio-0till18

 

Arrangement: KROM for lærerstudenter

Sammendrag: Hvordan kan kunstpedagogiske mål inngå i lærerutdanning? KROM er pensum i faget pedagogikk og klasseledelse.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: 3 dager kurs

Utbredelsesområde: workshop og undervisning for GLU1-7 (grunnskolelærerutdanningen)

Arrangør: Høyskolen i Østfold og Rom for Dans

Invitert: ja

Språk: Norsk

År: 2017

Link: Danser med lærerstudenter

 

Arrangement: BAREDANS, festival og workshop

Sammendrag: koreografiske verktøy for å arbeide med skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig uttrykk.

Person(er): førsteamanuensis ved HFDK Marius Kjos

Type arrangement: 2 dagers kurs

Utbredelsesområde: Norge, Norden

Arrangør: Baredans, Bodø

Invitert: ja

Språk: Norsk

År: 2017

 

Arrangement: Fagdag Dansekunst i Grenland, Ælvespeilet

Sammendrag: KROM-kurs under fagdag.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: Fagdag, verksted og undervisning

Utbredelsesområde: dansekunstnere og pedagoger i Grenland / Telemark / Vestfold

Arrangør: Dansekunst i Grenland

Invitert: ja

Språk: norsk

År: 2017

Link: http://dansekunstigrenland.no/faglig-forum/arrangementer/fagdag-krom-kropp-i-rom

[1] Simonsen, Hellemann, Leinslie, Thorshaug. Danseprosjektet Isadora – vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt

 

TILBAKE

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Med det pågående prosjektet KROM på tvers har Høyskolen for dansekunst og Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

A4 - Rom for dans

#Me&u

A4 er en dansekunst produksjon om, for og med unge jenter som først ble utviklet med studenter ved høyskolen som medskapende utøvere, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuenser ved Høyskolen for dansekunst.

Postkoreografer

Postkoreografene er et kunstnerisk utviklingsarbeid under ledelse av førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos (kunstnerisk ansvarlige og ansvarlige for utvikling av metode), og et forskningsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Camilla Myhre (HFDK) og professor Gunn Engesrud (Norges Idrettshøgskole)

Habitat

HABITAT

Habitat var et kunstneriske utviklingsarbeid som ble gjennomført høsten 2018 ved Høyskolen for dansekunst i samarbeid med Rom for Dans.