#Me&u

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon 

#Me&u er en dansekunstproduksjon om, for og med ungdom, under kunstnerisk ledelse av Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos, førsteamanuenser ved Høyskolen for dansekunst. Faglig medansvar, førsteamanuensis Camilla Myhre ved Høyskolen for dansekunst.

Produksjonen utforsket spørsmål knyttet til identitet, selvbilde, kjønn og seksualitet og hadde som mål å bevisstgjøre de unge om egne uttrykk og egne valg. Forestillingen tematiserer også mellommenneskelig kommunikasjon; hvordan ser vi (på) hverandre, og hvordan snakker vi med/til/om hverandre?

#Me&u består av et verksted, samtale og forestilling. Elevenes bidrag i verkstedet blir tatt i bruk og gjort synlige i det kunstneriske verket.

#Me&u ble først utviklet med 14 kvinnelige studenter ved høyskolen som medskapende utøvere, da med tittelen A4. Denne var laget spesielt for jenter på 9. trinn. I 2017 ble forestillingen videreutviklet med profesjonelle utøvere, og i 2018 ble også guttene inkludert.

Kompetanse utviklet i prosjektet inngår i undervisningen ved Høyskolen for Dansekunst som kurs i KROM-metoden, og i arbeidet med egne målgruppe-spesifikke produksjoner.

 

Prosjekt A4 - Rom for dans

Tilbakemeldingene fra elevene og lærerne deres var overstrømmende.

“Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg”,

 – lærer fra Apalløkka skole.

 

 

 

Originaltittel: #Me&u (tidligere A4)

Person(er): Caroline Wahlström Nesse (faglig og kunstnerisk ansvar), Camilla Myhre
 (faglig ansvar) og Marius Kjos (dramaturg), alle førsteamanuenser ved HFDK.

Medskapende utøvere: Charlott Madeleine Utzig, Anita Vika Langødegaard, Ida Haugen, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Elin Sønvisen Johansen, Ingvild Bertelsen, Erlend Auestad Danielsen og Sebastian Biong (2018) og Jonathan Ibsen (2019).

Medskapende studenter: Thea Åretun Svensson, Jennie Bergsli, Tora Mølnvik Ellingsgaard, Elin Sønvinsen Johansen, Sophie Johns, Jaden Haley, Christine Delgado del Lima, Karina Morales, Helle Storvig, Eline Waldeland, Oda Uhre Åsheim, Veronica Bruce, Janne Hillestad Mikkelsen,Emma Haavik Tønnessen.

Kostyme: Rom for Dans med innspill fra Antti Björn og Kjell Nordström.

Lysdesign: Anders Ødegaard og Thea Åretun Svensson.

Musikk: Julia Gjertsen.

Originalspråk: Norsk

Type arrangement: Danseforestilling 
og verksted for ungdomstrinnet. Faglig presentasjon for Showbox-festivalen 2016 i regi av Scenekunstbruket, og programmert på Showboxfestivalen 2018. Solgt til DKS Nordland 2019 og DKS Rogaland 2020.

Utbredelsesområde: 400 elever fra flere ulike ungdomsskoler i Oslo og fagmiljø nasjonalt under Showbox-festivalen. 500 elever under nypremieren #Me&u i 2018. Første – års studentene ved Høyskolen for Dansekunst var publikum på verksted og forestilling sammen med målgruppen. Mer enn 2000 elever og lærere har opplevd #Me&u på turné med DKS.

Arrangør: Rom for Dans

Sted: Scenen på Rom for Dans og turné på skoler/gymsaler.

Tidspunkt: 16.-28. nov og 3.desember 2016, nov-des 2018, nov 2019, mai 2020.

Link: http://www.romfordans.no/forestillinger/2016-2/a4/trailer-a4/

 

TILBAKE

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Høyskolen for dansekunst.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Med det pågående prosjektet KROM på tvers har Høyskolen for dansekunst og Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

Postkoreografer

Postkoreografene er et kunstnerisk utviklingsarbeid under ledelse av førsteamanuenser Caroline Wahlström Nesse og Marius Kjos (kunstnerisk ansvarlige og ansvarlige for utvikling av metode), og et forskningsprosjekt under ledelse av førsteamanuensis Camilla Myhre (HFDK) og professor Gunn Engesrud (Norges Idrettshøgskole)

Habitat

HABITAT

Habitat var et kunstneriske utviklingsarbeid som ble gjennomført høsten 2018 ved Høyskolen for dansekunst i samarbeid med Rom for Dans.