Forskning og utviklingsarbeid (FoU) og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Utdanningen Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst skal være FoU/KU-basert, med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. Resultater fra FoU/KU ved institusjonen skal tas i bruk i studiet og undervisningen og komme studentene til gode.

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Rom for Dans.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon og konferansebidrag under Showbox-konferansen ”Kunsten å dele” 2015.

A4 - Rom for dans

A4 #Me&u

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon under Showbox-festivalen 2016.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon)