Utdanningsplan

Mellom studiestedet Høyskolen for dansekunst og den enkelte student som tas opp til studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning skal det avtales en plan for utdanningen, jfr. Universitets- og høyskoleloven av 2005, § 4-2.

Utdanningsplanen for Høyskolen for dansekunst inneholder:

1: Generell del, med studentkontrakt som regulerer økonomiske og juridiske forhold, der studentenes rettigheter som forbrukere er ivaretatt. Alle skolens reglementer følger som vedlegg til denne delen av utdanningsplanen.

2: Programspesifikk del, med oversikt over studiets navn, oppstart, forventet studietid, obligatoriske emner, studieprogresjon og forventet tid for eksamen.

3: Individuell del, med beskrivelse av muligheter for individuelle valg, individuelle avtaler om prosjektarbeid, individuelle avtaler om praksis og beskrivelse av muligheter for utveksling. Denne delen av utdanningsplanen skal oppdateres i samarbeid med veileder hvert semester.