Medlemskap i studentsamskipnad

Utdanningen skal være tilknyttet en studentsamskipnad, jfr. Studentsamskipnadsloven §2.

Høyskolen for dansekunst benytter SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) som studentsamskipnad.

SiO er en studentstyrt serviceorganisasjon som tilbyr studentboliger, legerefusjon, trening, psykolog- og rådgivertjeneste, spisesteder, hytter, studentbarnehager og karrieresenter.
 Det er obligatorisk for studentene å være medlem av SiO.

Medlemskap og obligatorisk tilknytning til SiO skal sikre studentenes velferd og bidra til å øke kvaliteten i studietiden, både i og utenfor skoletiden.

Mer informasjon om SiO finner du her.