Lokaler og bibliotektjenester

Lokaler

Høyskolen for dansekunst leier lokaler av Rom for Dans i Marstrandgata 8 på Rodeløkka i Oslo. Lokalet er i 4.etasje, i samme gård som Black Box Teater, og har 2 store dansestudio på hhv 150m2 og 260m2, et scenerom på 180m2 og et mindre studio/produksjonsrom på 70m2.

Leieavtalen innbærer leie av ett stort dansestudio, med flytende dansegulv av beste kvalitet.
Avtalen gir også tilgang til alle fellesarealer med kjøkken, oppholdsrom, garderober / toaletter / dusj.
Det at utdanningen også har tilgang på et profesjonelt scenerom med lys- og lydutstyr anses som et viktig tillegg til dette, og dette rommet leies ekstra ifm sceniske prosjekter eller når studentene skal jobbe med for eksempel lys.

I tillegg til dette har studenter ved Høyskolen for dansekunst en eksklusiv førsterett til bruk av Rom for Dans sine studio både innenfor og utenom skoletid dersom det er ledig.

Studentene deler lokaler med det profesjonelle dansemiljøet i Oslo, og ofte inviteres de inn på visninger når koreografer eller grupper leier produksjons- og scenerommet på Rom for Dans for å utvikle nye forestillinger. Hver dag har også PRODA profesjonell dansetrening sine daglige treningsklasser i det store studioet på Rom for Dans.

Bibliotek

Bibilioteket ved utdanningen består av en tidsskriftbase, samt den faglitteratur som brukes i studiet, både obligatorisk litteratur og støttelitteratur.

Høyskolen for dansekunst har en avtale med Danseinformasjonen i Oslo, som fungerer som spesialbibliotek for danseutdanninger, med et stort filmbibliotek i tillegg til tidsskrifter og bøker. Biblioteket har et digitalt register, samt mulighet for å bestille bøker på nett og tilsending pr.post. Danseinformasjonen er den institusjonen i Norge med mest oppdatert faglitteratur og film om dans. Flere av Danseinformasjonens ansatte har kunstteoretisk bakgrunn og veileder ved utlån. Via avtalen sikres studentene dessuten en opplæring i bruk av Danseinformasjonens bibiliotek og kinosal. Ansatte fra Danseinformasjonen tilbyr også kurs i nyere norsk dansehistorie, der studentene gis en historisk og teoretisk fremstilling av utviklingen i norsk dans. Danseinformasjonens bibliotek suppleres årlig, og Høyskolen for dansekunst har gjennom sin avtale rett til å komme med forslag til innkjøp av boktitler oa.

Også andre offentlige bibliotek kan tas i bruk, som biblioteket på KhiO, som kan benyttes av studenter fra andre utdanninger, og det er anledning til utlån via Nasjonalbiblioteket. Khios bibliotek har både bøker, tidsskrifter og et eget videobibliotek.