dansefag

I studio: Rannei Grenne

I studio med Rannei Grenne
Studentene har hatt dansekunstner Rannei Grenne i teknikk og bevegelse gjennom hele høsten og nå til våren. Rannei er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans 2008-2010 og Dans och Cirkushögskolan (BA i dans) 2010-2013. Grenne jobber skapende og utøvende med dans, med base i Oslo.

 

Dette sier Rannei om sine timer:

 

I mine timer denne perioden har vi fokusert mye på bevisstgjøring av valg vi tar. Vi har brukt mye tid på å virkelig kjenne etter i kroppen hva vi faktisk gjør og hvordan vi gjør det. Et annet fokus har vært spenning/avspenning. Hvordan bruker vi spenning, eller kraft for å sette i gang bevegelse. Hvor mye kan jeg spenne musklene i kroppen. Hvordan bruker vi kraft for å forflytte oss, gjennom å skyve fra gulvet, som i et hopp for eksempel. Hvordan vi kan jobbe økonomisk; altså slippe opp spenninger, eller hvordan porsjonere ut kraften, slik at vi kan holde ut over lengre tid. For eksempel – hvor spenner det i kroppen og kan jeg slippe den spenningen og fremdeles være i den samme posisjonen, men også motsatt – hvor mye kan jeg spenne og hva gjør det med bevegelsene jeg gjør. Vi har ofte begynt med et fokuspunkt, og så bygd på med flere og flere oppgaver i løpet av timen.

 

Jeg håper studentene har brukt timene til å utfordre seg selv i både hva de gjør og hvordan de gjør det. Og at de ser at de kan gå lengre i utforskningen av noe selv om det er utfordrende på ulike måter, og gjennom det se mer av sitt potensiale; at de greier mer enn de kanskje tror. Jeg håper de finner mange muligheter i egen kropp og uttrykk gjennom oppgavene jeg gir.

 

I studio med Rannei Grenne

 

I studio med Rannei Grenne 

I studio med Rannei Grenne

 

I studio med Rannei Grenne

 

 

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

I studio: Gry Bech-Hanssen

Denne høsten har studentene hatt Gry Bech-Hanssen i dansefag og anvendt anatomi. Gry er utdannet danser ved Statens Balletthøgskole og har siden 1995 jobbet som danser, hovedsaklig i samtidsfeltet. Gry har undervist pilates siden 2007, og har mer enn 300 timer videreutdanning i yoga med Yoga Medicine.

Dette sier Gry om timene sine denne høsten:

I timene mine denne høsten har vi hatt fokus på fascia/bindevev og alle de ulike kvalitetene og funksjonene det har i kroppen, fra å forme og holde ting på plass til å kommunisere innad med seg selv, bidra med elastisitet og avlastning, og danne linjer for kraftoverføring fra topp til tå på alle sider av kroppen.

Jeg håper at studentene skal kunne oppleve kjente bevegelser på nye måter, bli bevisst på sine vante bevegelsesmønstre og baner, og kanskje oppdage andre måter å gjøre ting på.

I tillegg ser vi litt nærmere på ulike måter å jobbe med bevegelighet på, først og fremst i hofter og rygg. Når man skjønner litt mer av anatomien i disse områdene, og hvordan det henger sammen med resten, kan man jobbe mer målrettet, og det kan bli lettere å ta tak i sine egne utfordringer.

Oppgavene studentene har jobbet med på egen hånd har vært en videreføring og utforskning av det vi har snakket om i timene, både individuelt og i grupper. Eksempler kan være å bevege seg med fokus på spesifikke bindevevslinjer, eksperimentere med ulike holdningsmønstre og se hva det gjør med uttrykket, eller bli bevisst sine egne vaner og se etter andre innganger til bevegelse.

 

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir