HFDK

I studio: Eivind Seljeseth

Stine Gjestvang, Aurora Arnstad, Emma Öberg

Koreografiworkshop og festival

Denne uken er studentene i Bergen for å få med seg dansebiennalen Oktoberdans.

Festivalen i år er med noe annet snitt en tidligere år da kun kunstnere bosatt i eller med base i Norge er invitert til å delta. Det blir en spennende opplevelse uansett og vi håper studentene kommer tilbake fylt med inspirasjon. 

Før de dro var dansekunstner Eivind Seljeseth inne og holdt en 2-ukers workshop i koreografi. Eivind jobber som danser og koreograf i det frie, norske scenekunstfeltet. Han er basert i Oslo og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Hans kunstneriske praksis spenner fra å være utøver i verk av andre, skape egne arbeider til å være en del av kollektive kreasjoner. Seljeseth er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo (MA i koreografi) og Skolen for Samtidsdans. 

Workshopen endte med et møtepunkt hvor studentene viste frem arbeidene de jobbet med de siste to ukene, hvor de jobbet både i duo og trio og med stort fokus på rom. 

I studio med Eivind Seljeseth

Vi snakket litt med Eivind og fikk høre hans tanker rundt workshopen og hva han ønsket at studentene skulle ta med seg videre: 

Hva er fokuset i klassene dine denne høsten?

I klassene mine denne høsten fokuserer vi på romlighet som element i både utøver- og koreografisk arbeid. Rom er jo et stort tema som kan utvides i mange retninger, men vi prøver å kartlegge noen konkrete verktøy for hvordan å gripe an dette i en kunstnerisk praksis. Vi ser på ulike forholdningssett til rom og tester hva disse kan produsere i seg selv og hvordan disse kan endre både opplevelsen og oppfatningen av et bevegelses materiale.

Hva ønsker du at studentene skal oppleve/oppdage i forhold til sitt eget arbeid og koreografi?

Jeg håper studentene får både en kroppslig, intellektuell, og estetisk erfaring med hvordan rommet i koreografi og dans både betyr noe og bærer med seg et stort potensiale for kunstnerisk arbeid. Jeg har som mål at studentene skal få jobbet med å utvikle og utfordre sin “romlige sensibilitet” i både kroppen og i blikket.   

Hvilke oppgaver jobber de med?

De jobber både med en masse “øvelser” som handler om romlige plasseringer, forflytninger, perspektiver, forholdningssett og med å utvikle små prosjekter i grupper der et romlig utgangspunkt skal være start- og omdreiningspunkt for en kunstnerisk prosess. Innimellom alt det praktiske diskuterer vi hva disse ulike forsøkene produserer, hvor de kommer fra og hva de kan brukes til. 

Bilder fra møtepunkt

Jon Bugge Mariussen og Maria Plener med duoen En dans på roser. 

Maria Plener og Jon Bugge

Maria Plener og Jon Bugge

Aurora Arnstad, Emma Öberg og Stine Haug Gjestvang med trioen Luftrom.

Stine Gjestvang, Aurora Arnstad, Emma Öberg

Stine Gjestvang, Aurora Arnstad, Emma Öberg

Anne Halonen, Emma-Sofie Feen Kvarsnes og Emilie Østby med trioen IN BLANCO – in studio.

Anne Halonen, Emma-Sofie Feen Kvarsnes, Emilie Østby

Anne Halonen, Emma-Sofie Feen Kvarsnes, Emilie Østby

Amalie Beate Myhre, Ola Helgesplass Martinsen og Sunniva Kongstein Rognlien med trio uten tittel

Amalie Beate Myhre, Ola Helgesplass Martinsen og Sunniva Kongstein Rognlien

Amalie Beate Myhre, Ola Helgesplass Martinsen og Sunniva Kongstein Rognlien

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir og Eivind Seljeseth

Foto: Studentene

Visning av duett arbeid

Emilie og Sunniva

De siste tre ukene har studentene utforsket det å jobbe med duett. De fikk i oppgave å lage en duett med musikk som komplimenterende uttrykk og ble også utfordret til å ta valg i forhold til plassering av publikum. 

Torsdag 10. september viste de fem forskjellige duetter, prosjektene ble kun vist internt for skolens veiledere.

Her under kan dere se bilder fra tre av fem av duettene. 

Maria Plener og Stine Haug Gjestvang med Kommunegrå


Emilie Østby og Sunniva Kongstein Rognlien med Pekeleken


Amalie Beate Myhre og Aurora Arnstad med Stille hav ved sandslott


Det mangler bilder fra duetter av Anne Halonen og Helene Karlsen, Emma-Sofie Kvarsnes og Jon Bugge Mariussen og Ola Helgesplass Martinsen og Emma Öberg


Alle bilder er tatt av student Emma Öberg

Vi er i gang igjen – høstsemesteret 2020

I studio med Rannei Grenne

Da var vi i gang igjen etter en god men annerledes sommerferie og klare for et semester fylt med nye inntrykk, ideer og prosesser. Studentene har nå begynt på sitt 2. studieår.

Som alltid ønsker Høyskolen for dansekunst å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.

Undervisere dette semesteret er: Caroline Wahlstrøm Nesse, Marius Kjos, Camilla Myhre, Rikke Baewert, Ann Kristin Holten, Ann-Christin Berg Kongsness, Eivind Seljeseth, Karstein Solli, Ingeborg Staxrud Olerud og Camille Buttingsrud

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Frem mot høstferien jobber studentene først med duo for så å jobbe med trio som de presenterer internt.  I oktober tar de en tur til Bergen for å få med seg Oktoberdans og i november får de innføring i det å jobbe med lys av lysdesigner Ingeborg Staxrud Olerud. Dansefilosof Camille Buttingsrud kommer også for å holde et foredrag i dansefilosofi.

 

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir, fra klasse med Rannei Grenne. 

DISDANS – digital eksamensforestilling!

DISDANS

Studentene ved Høyskolen for Dansekunst inviterer til sin digitale eksamensforestilling DISDANS!

Oppgaven var å koreografere en solo på 10 minutter som bygger videre på deres første og andre soloprosjekt ved 1. året BA i dansekunst og koreografisk tenkning. Hva er essensen av disse to prosjektene for dem?
I tillegg til å skape egen koreografi, så har studentene fått i oppgave å stå bak produksjonen av forestillingen med alt fra  koordinering, HMS, IKT, dokumentasjon, PR og markedsføring. De har også fått en bratt læringskurve i å sette opp en live digital forestilling! 

Link til facebook event med mer info: https://www.facebook.com/events/533492064272053/

Forestillingen består av 12 soloer, som livestreames fra Rom for Dans, fredag 5. juni. Forestillingen er delt opp i tre bolker.

 

Medvirkende pr bolk:

Bolk 1 sendes 18.00:

Amalie Beate Myhre 

Aurora Hallgeirsdatter Arnstad

Helene Karlsen

Emma Öberg 

 

Bolk 2 sendes 19.00:

Sunniva Kongstein Rognlien

Stine Gjestvang

Jon Bugge Mariussen

Anne Halonen

 

Bolk 3 sendes 20.00:

Maria Plener

Emilie Østby

Emma-Sofie Feen Kvarsnes

Ola  Helgesplass Martinsen

 

Veiledere:  Marius Kjos, Caroline Wahlström Nesse, Karstein Solli

 

 

Foto: Emma Öberg

 

 

I virtuelt studio: Ann-Christin Berg Kongsness

Dansekunstner og tekstforfatter Ann-Christin Berg Kongsness

Dette året har studentene hatt dansekunstner og tekstforfatter Ann-Christin Berg Kongsness i kommunikasjonsfag. Ann-Christin er utdannet ved SpinOff forstudium i dans (06/07), BA i dansedidaktikk ved Universitetet i Stavanger (07/08) og Skolen for Samtidsdans (08/10). Ann-Christin har siden 2010 fokusert på egen kunstnerisk praksis i samarbeid med andre og alene i tillegg til å skrive både artikler og poesi relatert til egen praksis og dansekunstfeltet.

Dette sier Ann-Christin om arbeidet med studentene:

Jeg er inne på HfDK for å undervise og veilede i skriving og tekstproduksjon. Fokuset mitt dette første skoleåret er at alle studentene skal få etablert skriving som et verktøy for å reflektere rundt de kunstneriske prosessene de står midt oppe i.

I timene mine har studentene fått oppgaver som gir ulike innganger til det å skrive en tekst.Vi har blant annet jobba med å finne og diskutere ulike definisjoner av sentrale ord og begreper, hva mener vi egentlig når vi tar i bruk disse begrepene? Dette henger også sammen med at jeg liker å ta utgangspunkt i arbeidsspråket vårt, altså språket vi tar i bruk for å kommunisere oss imellom i arbeidssituasjoner, og knytte dette opp mot hver enkelts skriftlige refleksjoner. Som en bro eller forlengelse mellom den muntlige kommunikasjonen og den skriftlige refleksjonen. Vi har også overført koreografiske og kompositoriske prinsipper fra dans til tekst. Gjennom ulike oppgaver og rammer for å skrive forsøker jeg også å skape bevissthet rundt metode og hvordan ulike produksjonsvilkår (både de som blir lagt for deg av andre og de du kan skape for deg selv) påvirker hva og hvordan du skriver.

Undervisningstimene er ment å fungere som forberedelse og inspirasjon for skriveoppgavene som løper parallelt med de kunstneriske oppgavene studentene får. Jeg har individuell veiledning i forhold til disse, der jeg holder hver enkelt student med selskap der de er i deres skriveprosess. Jeg er interessert i å legge til rette for at studentene kan finne sin egen stemme og sitt eget språk, og bli kjent med sine egne interesser og tendenser. Videre tenker jeg på hver skriveoppgave som en del av en kontinuerlig skriveprosess, så studentene skal slippe følelsen av at de begynner fra scratch, men heller kan fokusere på å fortsette der de slapp forrige gang.

Skrivingen har flere målsetninger. Å kunne formulere refleksjoner rundt eget kunstneriske arbeid er en stor fordel når man skal ut i frilanstilværelsen og skrive søknader til ulike instanser for både det ene og det andre. Samtidig forsøker jeg å legge til rette for at studentene kan få et lystbetont forhold til skrivingen. Legge til rette for at de selv får noe ut av disse obligatoriske skriveoppgavene, at skrivingen hjelper dem til å finne ut mer om deres egne kunstneriske interesser. Vi som dansekunstnere er vårt eget medium, kroppen vår er stort sett materialet vårt. Det kan da være godt å ha et annet medium tilgjengelig å uttrykke seg gjennom. Distansen som ord på et ark (eller på en skjerm) legger opp til kan gi oversikt og forståelse man ikke hadde funnet fram til ellers, og en mulighet til å strukturere tenkinga si på ulike måter.

Foto: Tale Hendnes

HABITAT – forestilling med tidligere studenter

Habitat, romfordans

Denne uken viser avgangsstudentene fra 2019 forestillingen HABITAT for DKS Oslo. Forestillingene vises i hvitt produksjonsrom på Rom for Dans for videregående skole elever fra hele Oslo.

HABITAT begynte som et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen for Dansekunst og Rom for Dans høsten 2018. Studentene skulle både være utøvere men også medvirkende skapere i prosessen ledet av Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos.

HABITAT undersøker hva et hjem kan være for mennesker i ulik alder. I en tid hvor hjem oppløses, mennesker flytter og flykter på tvers av grenser og hvor det å kjenne tilhørighet stadig endres blir også vårt forhold til hva som kan kalles et hjem endret. Forestillingen er dynamisk og publikum blir invitert inn i ulike habitat, som forandres av hver persons tilstedeværelse. Publikum vil oppleve en nærhet mellom det ukjente og kjente. Det er en letthet omkring tilsynelatende små ting og hendelser i forestillingen, men disse gir klangbunn til større eksistensielle spørsmål.
Alle individene, publikum og utøverne blir til slutt en del av et felles habitat.

I tillegg til å spilles på Rom for Dans var HABITAT en del av Oktoberdans dansefestival i Bergen høsten 2018.

Denne våren settes produksjonen opp i samarbeid med Dansens Hus, hvor utøverene som var studenter i 2018 jobber nå som profesjonelle utøvere.

Medvirkende 2020:

Marius Kjos, Konsept, Kunstnerisk ansvarlig, Ide
Caroline Wahlstrøm Nesse, Kunstnerisk ansvarlig, Konsept, Ide
Camilla Myhre, Konsept, Kunstnerisk ansvarlig, Ide, Produsent
Tora Brekke, Medskapende utøver
Mari Bygnes, Medskapende utøver
Markus Christensen, Medskapende utøver
Frida Eriksen, Medskapende utøver
Einar Reynisson Grimsby, Medskapende utøver
Ragnhild Rosander Hagen, Medskapende utøver
Helle Kvam Leraand, Medskapende utøver
Chollada Phinitduang, Medskapende utøver
Marte Kristine Brustad Melhus, Medskapende utøver
Karianne Karlsrud, Medskapende utøver
Kristine Søgnesand, Medskapende utøver
Elise Susann Strandjord, Medskapende utøver
Martin Bergo Selsjord, Medskapende utøver, Produsent
Thea Åretun Svensson, Tekniker
Martin Ødegaard, Komponist 
Martin Myrvold, Lysdesign 
Carl Nilssen-Love, Scenografi 
Morten Pettersen, Lyddesign 
Kathrine Tolo, Kostymekonsulent 

HABITAT, foto Tom Larsen

 

Foto: Tom Larsen for Rom for Dans

I studio: Rannei Grenne

I studio med Rannei Grenne
Studentene har hatt dansekunstner Rannei Grenne i teknikk og bevegelse gjennom hele høsten og nå til våren. Rannei er utdannet dansekunstner fra Skolen for Samtidsdans 2008-2010 og Dans och Cirkushögskolan (BA i dans) 2010-2013. Grenne jobber skapende og utøvende med dans, med base i Oslo.

 

Dette sier Rannei om sine timer:

 

I mine timer denne perioden har vi fokusert mye på bevisstgjøring av valg vi tar. Vi har brukt mye tid på å virkelig kjenne etter i kroppen hva vi faktisk gjør og hvordan vi gjør det. Et annet fokus har vært spenning/avspenning. Hvordan bruker vi spenning, eller kraft for å sette i gang bevegelse. Hvor mye kan jeg spenne musklene i kroppen. Hvordan bruker vi kraft for å forflytte oss, gjennom å skyve fra gulvet, som i et hopp for eksempel. Hvordan vi kan jobbe økonomisk; altså slippe opp spenninger, eller hvordan porsjonere ut kraften, slik at vi kan holde ut over lengre tid. For eksempel – hvor spenner det i kroppen og kan jeg slippe den spenningen og fremdeles være i den samme posisjonen, men også motsatt – hvor mye kan jeg spenne og hva gjør det med bevegelsene jeg gjør. Vi har ofte begynt med et fokuspunkt, og så bygd på med flere og flere oppgaver i løpet av timen.

 

Jeg håper studentene har brukt timene til å utfordre seg selv i både hva de gjør og hvordan de gjør det. Og at de ser at de kan gå lengre i utforskningen av noe selv om det er utfordrende på ulike måter, og gjennom det se mer av sitt potensiale; at de greier mer enn de kanskje tror. Jeg håper de finner mange muligheter i egen kropp og uttrykk gjennom oppgavene jeg gir.

 

I studio med Rannei Grenne

 

I studio med Rannei Grenne 

I studio med Rannei Grenne

 

I studio med Rannei Grenne

 

 

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir

Åpent for søknader til 2. studieår!

Emma Öberg

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2020 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieårene 2020-2022, totalt 4 semester på fulltid.

Last ned søknadsskjema her

Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av tre opptakskrav:

  • Fullført og bestått 1. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
  • Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole
  • Fullført og bestått 1 år på fagskole sammen med relevant arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner

Alle søkere må kunne vise til bestått videregående opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende utdanning og realkompetanse. All tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres med vitnemål og attester.

Søknad med vedlegg sendes til post@hfdk.no innen 18. mars 2020. Det er skolens styre og opptakskomité som er ansvarlig for å gjøre en faglig vurdering om innpassing av tidligere utdanning. Svar på søknaden foreligger innen 25. mars 2020.

Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Audition planlegges i uke 14, 2. – 3. april 2020. Det er viktig at søker kan møte begge dagene. Har søker ikke anledning til å møte på audition, er det dessverre ingen mulighet til å bli vurdert i opptaket for 2. studieår. Søker skal forberede et solomateriale med utgangspunkt i utsendt oppgave

Mer info om opptakskriterier og søknadsprosess finner du her: Opptak til 2. studieår

Spørsmål om opptaket kan rettes til studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller faglig ansvarlig Caroline Nesse på caroline@hfdk.no.

 

Foto av student Emma Öberg tatt av studentene.

2. solo – visninger denne uken!

 

Studentene ved Høyskolen for dansekunst inviterer til åpen visning torsdag 13. og fredag 14. februar!

 

 

Visningene vil bestå av soloarbeid studentene har jobbet med, hvor de har utforsket sine egne bevegelsesmønstre og blitt dyttet utenfor komfortsonen sin.

Dette har resultert i 13 forskjellige soloer som vises på Rom for dans, Marstrandgata 8 den 13. februar kl 13:50 og 14. februar kl 18:50.

Det oppfordres til å møte opp et kvarter før visningene starter. Det er begrenset med plasser så vennligst reserver billetter her: Billetter!

 

Vårsemesteret 2020 er i gang!

Denne uken startet vi opp igjen etter juleferie og er klare for nye oppgaver, kunstneriske prosesser og bevegelse.

Som alltid ønsker Høyskolen for dansekunst å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.

Undervisere dette vårsemesteret er: Caroline Wahlstrøm Nesse, Marius Kjos, Rannei Grenne, Ann-Christin Berg Kongsness, Jorunn Kjersem Hildre, Loan Ha, Ida Frømyr Borgen, Gry Bech-Hanssen, Anne Grete Eriksen, Rikke Baewert, Eivind Seljeseth, Alessio Castellacci og Karstein Solli.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Frem til vinterferie jobber studentene med solo oppgave som skal presenteres i uke 7. Etter påske får de besøk av 2. årsstudenter i dans fra DOCH i Stockholm før de begynner å jobbe med eksamensoppgaven for våren 2020. Det blir et spennende semester!

 

Caroline Wahlström Nesse

Marius Kjos

Karstein Solli

Rannei Grenne

Eivind Seljeseth

 

 

 

 

 

 

Ann-Christin Kongsness

Gry Bech-Hanssen

Gry Bech-Hanssen

Foto: Tale Hendnes

Jorunn Kjersem Hildre

Loan Ha

Ida Frømyr Borgen

 

 

 

 

 

 

Øverste bilde tatt under Improfirkant ved CODA Festivalen 2019 av Ida Frømyr Borgen