Høyskolen for dansekunst har de mest fornøyde studentene i landet!

Høyskolen for dansekunst er rangert som nr.1 på NOKUTs studiebarometer for 2020 med de mest fornøyde studentene i Norge.

Undersøkelsen gjøres blant alle landets 2.års bachelorstudenter.

Dette er et oppsiktsvekkende resultat for en av Norges minste og yngste utdanninger som har kjempet en hard kamp for å komme inn på Statsbudsjettet. I 2019 fikk utdanningen for første gang driftsstøtte etter bare tre års drift. Les mer om undersøkelsen på Forskerforum og Khrono.no.

Vi er både stolte og glade, det betyr mye for oss at studentene er fornøyd og opplever at de Maria og Stineer på rett sted.  Særlig etter et såpass krevende år som 2020 har vært, uttaler dekan Caroline Wahlström Nesse.

Å drive en akkreditert bachelorutdanning krever en solid institusjon med et godt kvalitetssikringssystem. Vi har jobbet beinhardt med å etablere gode systemer som ivaretar studenten, og der studenten blir sett, hørt og tatt på alvor. Med årets resultat kan det se ut som at vi har lykkes med det, sier rektor Camilla Myhre.

Dekan Caroline Wahlström Nesse mener de små utdanningene har mange fordeler, bl.a. at veien mellom student og ledelse er kort og at studenten får stor mulighet for medbestemmelse. Fornøyde studenter henger også sammen med gode lærekrefter og et utdanningstilbud som oppleves relevant og ruster studenten for det som møter dem etter endt studie.


Foto øverst: Kull 2019-2022 ved HFDK, tatt av Lilja Björk Haraldsdóttir

Foto i artikkel: Maria Plener og Stine Haug Gjestvang, 2020, tatt av Emma Öberg.