Fornøyde studenter på HFDK

Hvem sa at størrelse = kvalitet?

Høyskolen for dansekunst får toppscore på årets Studiebarometer og er nr. 2 i hele landet basert på hvor fornøyde studentene er med studiet. Dette er vi veldig stolte av og vi mener dette reflekterer skolens undervisnings filosofi med fokus på dialogisk, individorientert pedagogikk, der veiledning av studentens egne kunstneriske prosesser er en sentral arbeidsmetode. Studentenes egne erfaringer, interesser og valg settes i sentrum.

Studiebarometeret er en undersøkelse som dekker alle norske universiteter og høyskoler, offentlige som private, og hvor det totalt inngår 1767 studieprogrammer. Det er studenter i tredje semester både på bachelor og master som blir spurt. Høyskolen for dansekunst utdanner kun et kull av gangen og har derfor kun mulighet til å delta hvert tredje år.

Les saken i khrono her:

https://khrono.no/hivolda-student-studiebarometeret/her-er-studentene-mest-og-minst-fornoyde/209489

Studiebarometeret

Bilder fra “faens impro” improvisasjons forestilling ved Høyskolen for dansekunst.

Foto: Camilla Myhre