Workshop i improvisasjon og musikk

Dette semesteret har studentene fem forskjellige workshops med undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet. Første workshop er denne uken med Marius Kjos, førsteemanuensis i samtidsdans og støymusiker Harald Fetveit. Studentene skal utforske improvisasjon som et scenisk uttrykk sammen med musikk og vil bli utfordret i forhold til rom, stå i eget bevegelses-uttrykk og å jobbe med musikk i forskjellige format.

Vi fikk en av studentene, Frida, til å fortelle oss litt om sin opplevelse av workshoppen og denne måten å arbeide med musikk og improvisasjon på:

Vi jobber med noen spennende instrumenter og mye støy! Vi har bl.a. kobbertråder som er festet til gulvet og som derfra er koblet videre til forskjellige frukter og grønnsaker. Disse kan gi lyd fra seg når vi tar på dem. Men det er ikke alle som gir utslag med en gang, de har en «delay» eller de gir ikke lyd i det hele tatt. Det gjør noe med bevegelsen. Du tror noe skal skje som en reaksjon av det du gjør, men så må du ta stilling til at det blir noe helt annet. Det blir et spennende og taktilt møte mellom kropp og instrument.

Hvilke utfordringer får man ved å jobbe på denne måten?

Vi har ikke erfaring fra før med å jobbe med musikk på denne måten så det er selvfølgelig en utfordring. Man har kanskje en idé om hvordan man skal gå frem eller har et ønske om å få til det man prøver å gjøre, men det går ikke alltid den veien man tenker. Vi er jo vant til å jobbe med improvisasjon når det kommer til dans. Vi klarer å stå i det, ta raske valg og lytte til hverandre. Men det er utfordrende å gjøre det samme når man jobber i et medium (støymusikken) man ikke behersker. Samtidig er det veldig spennende og vi lærer å lytte mer til hverandre. Vi blir flinkere til å ta impulser fra de som danser når vi spiller, og omvendt. Vi blir allikevel veldig mettet av det å jobbe med lyd på denne måten. Det er veldig mye å fokusere på og å ta inn og mange blir ganske slitne av det. Når det er sagt så er det veldig gøy, jeg føler at vi får det til. Det hadde vært spennende å skaffe seg noen instrumenter eller lydelementer sånn at vi kan ta dette arbeidet videre. Det er veldig stimulerende å prøve noe man ikke kan og lurt å utfordre seg selv på denne måten. Vi er veldig bevisst på at det er lov til å feile og bare leke med de verktøyene vi får. Det i seg selv er veldig lærerikt.

Mer info om Harald kan du finne her

Tekst: Lilja Björk Haraldsdóttir, Camilla Myhre og Frida Eriksen

Foto: Lilja Björk Haraldsdóttir