Opptak til 3. studieår

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2018 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieåret 2018-2019, totalt 2 semester på fulltid.

Opptakskriterier

Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av to opptakskrav:

 • Fullført og bestått 2. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
 • Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole sammen med minst 1 års relevant arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner

Alle søkere må kunne vise til bestått videregående opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende utdanning og realkompetanse. All tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres med vitnemål og attester.

Det vil bli gjort en individuell vurdering av søkers bakgrunn sammen med søknad og opptaksprøve.

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Personlig tekst (500-1500 ord, maks 3 sider). Teksten skal begrunne søknaden, si noe om hvorfor søker ønsker å ta utdanningen og hva søker ønsker å oppnå ved å ta utdanningen
 • Utfylt egenmelding om helsetilstand
 • Dokumentasjon på tidligere utdanning (se: opptakskriterier)
 • CV med relevant informasjon (maks 1 side)
 • Referansebrev fra tidligere utdanning og/eller arbeidsgivere innen dansefeltet
 • Forenklet politiattest (kan ettersendes)

Søknadsskjema lastes ned her

Søknad med vedlegg sendes til soknad@hfdk.no innen 06. april 2018. Det er skolens styre og opptakskomité som er ansvarlig for å gjøre en faglig vurdering om innpassing av tidligere utdanning. Svar på søknaden foreligger innen 20. april 2018.

Audition

Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Audition planlegges i uke 18, 05.- 06. mai 2018.  Søker skal forberede et solomateriale med utgangspunkt i utsendt oppgave.

Kun aktuelle søkere blir innkalt til audition. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut individuelle begrunnelser til søkere som ikke blir innkalt til audition.

Tilbud om studieplass

Svar på søknaden om studieplass kommer senest 1 uke etter endt audition, i uke 20. Søkere som takker ja til studietilbudet må svare senest 01. juni 2018. Det gis ikke individuelle begrunnelser for avslag.

Lyden av musikkhøyskolen

Studieavgift og andre økonomiske forpliktelser

 • Studiet koster NOK. 89.000,- per studieår
 • Obligatorisk innmelding i Studentsamskipnaden i Oslo (ca. 1.200,- pr studieår)
 • Deltakelse på utvekslingsprogram i 3. studieår til DOCH i Sverige, med utgifter til reise, opphold og diett
 • Pensumlitteratur og obligatoriske forestillinger i Oslo (ca. 1.-3.000,- pr studieår.)

Studenter kan søke støtte hos Statens lånekasse for utdanning, se lanekassen.no. Studiestedet mottar foreløpig ikke statlig økonomisk støtte.

 Spørsmål om opptaket kan rettes til studiekoordinator Lilja Björk Haraldsdóttir på post@hfdk.no eller rektor Camilla Myhre på camilla@hfdk.no.

Foto: Høyskolen for dansekunst og Brian Cliff Olguin