Vårsemesteret 2018!

I dag starter vårsemesteret på Høyskolen for dansekunst. Vi har et spennende semester i vente hvor studentene får delta på flere forskjellige workshops med dansekunstnere og koreografer. Høyskolen for dansekunst ønsker å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet.

Undervisere i høst er Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Karstein Solli, Venke Marie Sortland, Ina Coll Kjølmoen, Loan Ha, Rikke Baewert, Eivind Seljeseth, Jorunn Kjersem Hildre, Karianne Bjerkestrand, Harald Fetveit, Bibbi Winberg, Anders Ødegaard, Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maiike Croles Fitjar og Marianne Skjeldal.

Høyskolen tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet en finner i dansekunstfeltet i dag, og inviterer inn ulike gjestepedagoger hvert semester.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjons fag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk. Dette semesteret fokuserer studentene på improvisasjon som scenisk uttrykk og det å jobbe med en målgruppe.

Interessert i å lese mer om de ulike fagemnene ved HFDK? Se studieplanen her.

Spørsmål om opptak, studiet eller annet kan rettes til administrasjonens email: post@hfdk.