Undervisere første semester

Høyskolen for dansekunst ønsker å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet. Undervisere i høst er Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Karstein Solli, Venke Marie Sortland, Rannei Grenne og Jon Filip Fahlstrøm. Under dansefestivalen Oktoberdans var også Bente Alice Westgård og Lisa Nøttseter inne med undervisning. Høyskolen tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet en finner i dansekunstfeltet i dag, og inviterer inn ulike gjestepedagoger hvert semester.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Møt høstens undervisere her:

Camilla Myhre

Administrativ leder, førsteemanuensis i samtidsdans
Underviser i dansefag // kommunikasjonsfag med vekt på teori

 

 

 

 

 

 

Caroline Wahlström Nesse

Faglig ansvarlig, førsteemanunesis i samtidsdans
Underviser i dansefag // koreografiske fag // prosjektarbeid

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

Marius Kjos

Hovedveileder, førsteemanuensis i samtidsdans
Underviser i koreografiske fag // prosjektarbeid

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

Karstein Solli

Førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon
Underviser i kommunikasjonsfag // dansefag med fokus på stemme og bevegelse

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

hfdk_venke-foto-tom-ivar-overlieVenke Marie Sortland

Dansekunstner, pedagog
Underviser i produksjonsfag

 

 

 

 

 

hfdk_underviser-rannei-foto-hanne-frostad-haakonsen

Rannei Grenne

Dansekunstner, underviser
Underviser i dansefag

 

 

 

 


Jon Filip Fahlstrøm

Dansekunstner, pedagog
Underviser i dansefag, workshop høsten 2016

 

 

 

 

 

 

Interessert i å lese mer om de ulike fagemnene ved HFDK? Se studieplanen her.

Spørsmål om opptak, studiet eller annet kan rettes til administrasjonens email: post@hfdk.no.