Utveksling

HFDK jobber med å bli en del av Erasmus+ programmet, et av EUs verktøy for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa. Erasmus+ mobilitets programmet gir norske høyere utdanningsinstitusjoner mulighet til å gi sine studenter og ansatte støtte til å reise på utveksling i Europa. Studenter kan reise på studie- og praksisutveksling, og ansatte kan reise på undervisnings- og opplæringsutveksling.

Høyskolen for dansekunst har allerede en avtale om utveksling med følgende utdanningsinstitusjon:

– listen er ikke uttømmende

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet, må sende skriftlig søknad på eget søknadsskjema til studieleder ved Høyskolen for dansekunst og gjeldende utdanningsinstitusjon. Søknad om endring av utdanningsplan gjøres på samme. Utvekslingsopplegget må godkjennes av begge utdanningsinstitusjoner. Det kan søkes om inntil 2 års utveksling. Avtale om utveksling utformes som vedlegg til utdanningsplanen.