Kunnskapsformidling, kurs, etter- og videreutdanning

Høyskolen for dansekunst skal bidra til å formidle kunnskap og skape forståelse for kunstneriske metoder og uttrykk både nasjonalt og internasjonalt.

Studiestedet skal arrangere seminarer og presentasjoner, samt legge opp til offentlige visninger av produksjoner der kunstnerisk utviklingsarbeid kan synliggjøres. Dette skal bidra til kompetanseheving- og formidling i eget fagfelt, innovasjon og økt verdiskapning i samfunnet forøvrig.

Studiestedet skal tilby kurs, etter- og videreutdanning innenfor skapende dans, dansemetodikk, kommunikasjon, koreografi og komposisjon. De første etter- og videreutdanningskursene vil annonseres i 2018.