Nyheter

Juleferie

Studentene tar juleferie fra fredag 9. desember. Første studiedag etter ferien er mandag 9. januar 2017.
Administrasjonen er tilgjengelig på mail frem til 21. des, og er tilbake på kontoret mandag 2. januar.

Vi ønsker alle en riktig fin jul!

 

Foto fra studentenes soloarbeider dette semesteret.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med studiekoordinator Hanne Frostad Håkonsen på post@hfdk.no eller administrativt ansvarlig Camilla Myhre på camilla@hfdk.no. 

I studio: Jon Filip Fahlstrøm

Dette semesteret har studentene hatt workshop med dansekunstner og pedagog Jon Filip Fahlstrøm. Jon Filip er blant annet utdannet fra Skolen for Samtidsdans og Kunsthøyskolen i Oslo, og har i løpet av sin karriere jobbet med Zero Visibilty Corp., Iceland Dance Company og Carte Blanche for å nevne noen. I workshopen har han fokusert på å jobbe med prinsipper som kraft, fraskyv og impulser. Dette for å utforske ulike innganger til – og uttrykk i – gulvarbeid.

Jon Filip skriver om eget arbeid i møte med studentene:

Med 1ste klasse ved HFDK har vi jobbet med bruk av kroppens overflate mot gulvet. Dette har vært en ren danseteknisk tilnærming med fokus på å oppdage/ gjenoppdage kroppens forhold til underlaget og potensialet det kan ha. Metoden har vært å blande grunnleggende prinsipper med dansetekniske øvelser gitt av pedagogen. Vi har brukt mye tid på få prinsipper, fordi hvert prinsipp innebærer enormt mye informasjon og et hav av muligheter.

 

 hfdk_klassejonfilip_fotohannefrostadhaakonsen_03

hfdk_klassejonfilip_fotohannefrostadhaakonsen_10

hfdk_klassejonfilip_fotohannefrostadhaakonsen_02

hfdk_klassejonfilip_fotohannefrostadhaakonsen_07

Alle foto: Hanne Frostad Håkonsen

Oppgave 3: Oktoberdans

Studentene deltok på dansefestivalen Oktoberdans i Bergen tidligere i år. Der fikk de i oppgave å velge seg en kunstner og et verk, som de senere skulle presentere for medstudenter og undervisere. Studentene delte seg opp i grupper, og intervjuet sine respektive kunstnere under oppholdet i Bergen. Gruppene valgte Hyperfruit av Ludvig Daae og Johanna Nordahl, 7 pleasures av Mette Ingvartsen, Digital Technology av Mårten Spångberg og Unrelated av Daina Ashbee. Visningene tok form som iscenesatte presentasjoner, og studentene stod fritt til å velge form, lengde og bruk av komplimenterende uttrykk.

 

Hyperfruit av Ludvig Daae og Johanna Nordahl
Presentasjon av Karianne Karlsrud, Skjalg Mathias Svendsen, Helle Kvam Leerand og Linnea Dolk.

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_15

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_14

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_13

7 pleasures av Mette Ingvartsen
Presentasjon av Frida Eriksen, Camilla Haugland, Karsten Lunde, Elise Susann Strandjord og Mari Bygnes.

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_16

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_17

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_18

Digital Technology av Mårten Spångberg
Presentasjon av Amie Mbye, Martin Bergo Selsjord, Markus Christensen og Einar Reynisson Grimsby.

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_02

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_01

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_03

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_05

Unrelated av Daina Ashbee
Presentasjon av Tora Brekke, Marte Brustad Melhus, Ragnhild Rosander Hagen og Kristine Søgnesand.

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_07

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_09

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_08

hfdk_oktoberdansoppgave_fotohannefrostadhaakonsen_19

Alle foto: Hanne Frostad Håkonsen

Undervisere første semester

Høyskolen for dansekunst ønsker å tilknytte seg undervisere med ulik kompetanse og erfaring fra danse- og scenekunstfeltet. Undervisere i høst er Camilla Myhre, Caroline Wahlström Nesse, Marius Kjos, Karstein Solli, Venke Marie Sortland, Rannei Grenne og Jon Filip Fahlstrøm. Under dansefestivalen Oktoberdans var også Bente Alice Westgård og Lisa Nøttseter inne med undervisning. Høyskolen tilstreber å være relevant og oppdatert i forhold til den praksis og virkelighet en finner i dansekunstfeltet i dag, og inviterer inn ulike gjestepedagoger hvert semester.

På timeplanen står dansefag, koreografiske fag, kommunikasjonsfag, produksjonsfag og prosjektarbeid. Kunstnerisk utøvelse og teori integreres i de ulike fagemnene, og det er stort fokus på studentenes egne refleksjoner og utvikling av eget kunstnerisk uttrykk.

Møt høstens undervisere her:

Camilla Myhre

Administrativ leder, førsteemanuensis i samtidsdans
Underviser i dansefag // kommunikasjonsfag med vekt på teori

 

 

 

 

 

 

Caroline Wahlström Nesse

Faglig ansvarlig, førsteemanunesis i samtidsdans
Underviser i dansefag // koreografiske fag // prosjektarbeid

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

Marius Kjos

Hovedveileder, førsteemanuensis i samtidsdans
Underviser i koreografiske fag // prosjektarbeid

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

Karstein Solli

Førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon
Underviser i kommunikasjonsfag // dansefag med fokus på stemme og bevegelse

Veileder i skapende prosesser

 

 

 

 

 

hfdk_venke-foto-tom-ivar-overlieVenke Marie Sortland

Dansekunstner, pedagog
Underviser i produksjonsfag

 

 

 

 

 

hfdk_underviser-rannei-foto-hanne-frostad-haakonsen

Rannei Grenne

Dansekunstner, underviser
Underviser i dansefag

 

 

 

 


Jon Filip Fahlstrøm

Dansekunstner, pedagog
Underviser i dansefag, workshop høsten 2016

 

 

 

 

 

 

Interessert i å lese mer om de ulike fagemnene ved HFDK? Se studieplanen her.

Spørsmål om opptak, studiet eller annet kan rettes til administrasjonens email: post@hfdk.no. 

Oppgave 1: Møte

Første oppgave på Høyskolen for dansekunst handlet om hva den enkelte har med seg – og er – i møte med de andre. Studentene ble delt inn i tre grupper, og samarbeidet om å skape en felles visning første skoleuke.

 

Gruppe 1
Elise Susann Strandjord, Tora Brekke, Helle Kvam Leerand,
Martin Bergo Selsjord, Einar Reynisson Grimsby og Mari Bygnes.

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_16

Fra v.: Elise og Helle

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_14

Fra v.: Martin og Tora

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_15

Tora

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_12

Fra v.: Tora, Helle, Martin og Einar

 

Gruppe 2
Skjalg Mathias Svendsen, Camilla L. Haugland, Karianne Karlsrud,
Amie Mbye, Kristine Søgnesand og Ragnhild Rosander Hagen.

Fra v.: Kristine, Skjalg, Ragnhild og Amie

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_11

Fra v.: Camilla, Skjalg og Kristine

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_07

Ragnhild

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_08

Fra v.: Ragnhild, Skjalg, Amie, Camilla og Kristine

 

Gruppe 3
Frida Eriksen, Marte Kristine Brusand Melhus, Karsten Lunde,
Linnea Dolk og Markus Christensen.

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_04

Fra v.: Karsten, Linnea, Marte, Frida og Markus

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_02

Fra v.: Linnea og Frida

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_06

Fra v.: Karsten og Marte

 

hfdk_forste-prosjekt-foto-hanne-frostad-haakonsen_03

Markus (front) og Karsten

 

Alle foto: Hanne Frostad Håkonsen

Kull 2016-2019

Høyskolen for dansekunst har tatt opp det første kullet ved bachelorutdanningen i dansekunst og koreografisk tenkning.

 

De 17 studentene for skoleårene 2016-2019 er:

STUDENTFOTO_Amie svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Amie Mbye

 

STUDENTFOTO_Camilla svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Camilla Lyssand Haugland

 

STUDENTFOTO_Einar svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Einar Reynisson Grimsby

 

STUDENTFOTO_Elise svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Elise Susann Strandjord

 

STUDENTFOTO_Frida svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Frida Eriksen

 

STUDENTFOTO_Helle svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Helle Kvam Leraand

 

STUDENTFOTO_Karianne svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsen

Karianne Karlsrud

 

STUDENTFOTO_Karsten svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsen

Karsten Lunde

 

STUDENTFOTO_Kristine svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsen

Kristine Søgnesand

 

STUDENTFOTO_Linnea svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Linnea Dolk

 

STUDENTFOTO_Mari svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Mari Bygnes

 

Markus Christensen

 

Marte Kristine Brustad Melhus

 

Martin Bergo Selsjord

 

STUDENTFOTO_Ragnhild svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Ragnhild Rosander Hagen

 

STUDENTFOTO_Skjalg svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Skjalg Mathias Svendsen

 

STUDENTFOTO_Tora svart-hvitt foto Hanne Frostad Haakonsenjpg

Tora Brekke

 

 

Alle foto Hanne Frostad Håkonsen.

Studiets relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning kvalifiserer for arbeid med dansekunst og kulturarbeid i vid forstand.

Studiet vektlegger at studenten etter endt utdanning kan stå i egne og andres prosjekter både som utøver, medskapende og ansvarlig kunstner. En dansekunstner utdannet ved Høyskolen for dansekunst skal også være i stand til å etablere og drive egen virksomhet med base i skapende dans, alene eller i samarbeid med andre.

Den koreografiske tenkningen gjør at dansekunstnerens arbeid kan plasseres på ulike arenaer og i dialog med ulike målgrupper, og gjør at studenten etter endt utdanning kan virke som aktører i kunst- og samfunnsliv generelt.

Studiet kvalifiserer studenten til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

Les intervju med fire studenter som har gått på Skolen for Samtidsdans, om deres erfaringer derfra og deres tanker om den nye høyskolen.

Premiere på ny utdanning

Under tittelen «premiere på ny utdanning» på www.scenekunst.no har Hanne Bernhandsen Nordvåg skrevet et intervju med Caroline Wahlström Nesse (dekan/studieleder), Camilla Myhre (rektor) og Marius Kjos (veiledningsansvarlig).

Du kan lese hele intervjuet her.

Ved det nye studiet vil studenten virke som utøvende i egne verk, under veiledning av anerkjente koreografer. Med sin individorienterte pedagogikk og fenomenologiske syn på kropp og dans, skiller studiet seg radikalt fra alle andre utdanninger i dans i Norge og Norden.

Utdanningen er godkjent av NOKUT (www.nokut.no) og gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse.

NOKUT skriver i sin godkjenning:

Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.