Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon og konferansebidrag under Showbox-konferansen ”Kunsten å dele” 2015.  Tverr-institusjonelt forskningsarbeid for å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk 

Krom på tversMed det pågående prosjektet KROM på tvers har Rom for Dans initiert et nyskapende samarbeid mellom ulike institusjoner innen kunst og utdanning.

I KROM på tvers er KROM som metode og kunstproduksjon for DKS presentert i sammenheng med et større forskningsprosjekt. Prosjektet er et samarbeid mellom HFDK, Rom for Dans, grunnskolelærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold og Den kulturelle skolesekken i Østfold.

Førstelektor Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brenna Bjørnstad ved HiØ er forskere på prosjektet. Førsteamanuenser Wahlström Nesse og Myhre vil som kunst-didaktikere medforskere gjennom arbeidet med å utvikle kunstprosjektene og gjennomføre workshops med lærerstudenter og elevene. De bidrar også til forskningen gjennom logger og refleksjoner samt med tilbakemeldinger på Karlsen og Bjørnstads, og andres, for eksempel læreres, fortolkinger av elevenes fenomenologiske opplevelser.

Målet med det tverrinstitusjonelle samarbeidet er å prøve ut en ny type samhandling og utveksling mellom kunstnere og skoleverk der både lærere, lærerstudenter og elever får delta i en profesjonell kunstproduksjon og dra nytte av de erfaringer og verktøy som KROM inneholder.

Med det ønsker vi å :

  • utforske og utfordre hva et kunstprosjekt i skolen kan være
  • styrke kunstopplevelser for elevene i møte med DKS
  • styrke lærerens kunst-kompetanse

Prosjektet skal bidra til at DKS når sine målsettinger ved å utvikle en ny metode for samhandling mellom lærere, elever og kunstnere før, under og etter DKS-besøk.

Resultatene i prosjektet vil også danne grunnlag for flere vitenskapelige publikasjoner hvor deltakerne i prosjektet er forfattere. I løpet av 2018 vil Nesse, Myhre, Karlsen og Bjørnstad presentere foreløpige resultater i antologien ” skaperglede, engasjement og utforskertrang – nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet” av Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.).

Det er et mål å gjøre KROM på tvers til en nasjonal pilot for lærerutdanninger og DKS. Det planlegges en konferanse i 2018 eller 2019 der prosjektet og forskningen presenteres.  Der vil det også legges opp til innlegg og diskusjoner rundt elevens opplevelser og deltakelse i kunst og hvordan elevens muligheter for å være i kunstnerisk prosess kan styrkes innenfor b.l.a. DKS.

Intensjonen er videre at studentene fra de respektive utdanningsinstitusjonene møtes høsten 2018 i et prosjekt der de utveksler ståsted og erfaringer. Sammen skal de utvikle et kunstnerisk-faglig verksted basert på KROM, der begge parter tar del i utviklingsarbeidet og gjennomføring med elever.

Studentene ved HFDK får praksis i KROM. Gjennom KROM får dansekunststudenten ved HFDK:

  • kompetanse i hvordan man kan jobbe med kropp, bevegelse og rom i møte med barn 
og unge i skolen
  • erfaring med å møte og samarbeide med lærerstudenter
  • innsikt i hva DKS er og hvordan det fungerer i praksis
  • erfaring med å være del av et kunstprosjekt i skolen
  • oppfølging og veiledning av kunstnere med erfaring fra DKS
  • interesse for å skape egne kunstprosjekter for skoleverket

 

Krom på tvers

Personer: Caroline Wahlström Nesse (faglig og kunstnerisk ansvar), Camilla Myhre
(faglig ansvar) og  Marius Kjos (dramaturg), alle førsteamanuenser ved HFDK

Andre medvirkende: Kristine Høgh-Karlsen førstelektor og forsker og Gunhild Brænne Bjørnstad førstelektor, begge ved Høgskolen i Østfold, Hedvig Lykke (koordinator Rom for Dans), Johannes Hafnor (leder Østfold Kulturutvikling

Medskapende utøvere: Ida Frømyr Borgen, Hanne Frostad Håkonsen, Maaike Croles Fitjar (2014-2015, 2017-2018) og Charlott Madeleine Utzig, Daniel Rodrigo Nilsen (2018)

Originalspråk:
norsk

Type arrangement: tverr kunstnerisk forskningssamarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst, Rom for Dans og DKS Østfold. I prosjektet inngår KROM som metode og som DKS-danseforestilling
og verksted for DKS Østfold. Faglig presentasjon av prosjektet under konferansen ”Kunsten å dele”, Showbox, i regi av Scenekunstbruket.

Utbredelsesområde: lærerstudenter, elever i Østfold, 8.-10.trinn (4 uker DKS turné) og fagmiljø nasjonalt under Showboxfestivalen.

Arrangør: Rom for Dans, Østfold Kulturutvikling, Høgskolen i Østfold, Høyskolen for dansekunst

Sted: Høgskolen i Østfold, lærerutdanningen og ungdomsskoler i Østfold 

Tidspunkt: 2016-2019. Verksteder gjennomført i januar-februar 2016 og 2017. Showbox-seminaret ”Kunsten å dele” 30.nov 2015, Litteraturhuset.

Linker: 

Anmeldelse i Periskop 30.03.2017, Torunn Liven

Artikkel fra Høgskolen i Østfold, 08.03.17, Bård Halvorsen

 

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Rom for Dans.

A4 - Rom for dans

A4

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon under Showbox-festivalen 2016.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon)