Om

Kunstnerisk utviklingsarbeid er kunstens forskning. Et kunstnerisk utviklingsarbeid innebærer å forske i og gjennom kunstneriske prosesser, kunstprodukter og kunstpedagogiske praksiser.

I et kunstnerisk utviklingsarbeid bidrar analyse og refleksjon omkring ulike problemområder eller forskningsspørsmål til at erfaringer og funn kan kommuniseres. Ved HFDK skjer dette gjennom artikler, bidrag i bøker, seminarer, konferanser, faglige bidrag, kurs og utdanning.

Utdanningens ansatte med hovedstilling og førstekompetanse har definert FoU/KU-arbeid i stillingene. FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Utdanningen Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst kobler sin FoU/KU-virksomhet til sine kjerneområder som er:

• dansefag
• koreografiske fag og koreografisk tenkning
• kommunikasjonsfag
• produksjonsfag
• prosjektarbeid
• pedagogiske strategier, undervisningsmetoder, veiledning
• tverrkunstneriske samarbeid
• dansekunstnerisk arbeid med og for barn / unge

FoU/KU ved institusjonen skal:

• utfordre etablerte praksiser
• produsere ny kunnskap
• heve de ansattes kompetanse
• bidra til kompetanseutvikling hos studentene
• utvikle fag og arbeidsmetoder ved skolen
• skape nye kunstuttrykk
• bidra til innovasjon og økt verdiskaping i samfunnet for øvrig

FoU/KU-arbeidet skal synliggjøres gjennom:

• Kunstneriske produksjoner / forestillinger
• Faglige presentasjoner, workshops, kurs
• Seminarer / konferanser eller bidrag i andres seminarer / konferanser
• Bøker og tidsskrifter, eller deltakelse i andres bøker og tidsskrifter
• Rapporter / avhandlinger, eller deltakelse i andres rapporter / avhandlinger

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Rom for Dans.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon og konferansebidrag under Showbox-konferansen ”Kunsten å dele” 2015.

A4 - Rom for dans

A4

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon under Showbox-festivalen 2016.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon)