Krom

Faglig presentasjon, KROMKrom på tvers

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Rom for Dans. Arbeidet springer ut i fra Prosjekt Isadora (2006-2008), et 3-årig kunstnerisk utviklingsarbeid støttet av Norsk kulturråd. Kulturrådet igangsatte forskning rundt arbeidet som endte i rapporten ”Danseprosjektet Isadora – vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt”[1]

I 2011 ble KROM lansert som en kunstpedagogisk metode for skoleverket og som et kunstprosjekt. Siden den gang har mer enn 3000 barn og unge opplevd og deltatt i KROM.

KROM ser på eleven som et handlende og reflekterende subjekt. I tillegg til sublime kunstopplevelser får eleven grunnleggende verktøy for å skape, utøve, oppleve og reflektere over (danse)kunst med kroppen i rommet. Ulike kommunikasjonsteknikker blir en del av kunstbegivenheten og de unges uttrykk og valg vektlegges og iscenesettes som en del av verket. KROM har som ambisjon å være en døråpner inn til kunstens verden for eleven.

Gjennom KROM får eleven:

  • oppleve sublime kunstuttrykk
  • delta aktivt med hele seg
  • erfaring med å være i en kunstnerisk prosess
  • økt trygghet i egen kropp og tillit til egne bevegelser og ekspressive uttrykk i rommet
  • reflektere rundt spørsmål om kroppens betydning og uttrykk i møte med andre
  • øvelse i å se og bli sett i kunstneriske uttrykk

I tillegg til kunstopplevelsen vil kompetansen som opparbeides hos den enkelte kunne få betydning på mange plan og ha en overføringsverdi til andre dannelses- og læringsprosesser i skolen.

 

Arrangement 1: PRIO 0 till 18

Sammendrag: workshop i KROM med 30 deltakere, 15 elever, 15 voksne dansekunstnere/pedagoger.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: workshop under kulturkonferanse, festival

Utbredelsesområde: dansekunstnere og -pedagoger i Sverige

Arrangør: Kultur i Väst, Gøteborg

Invitert: ja

Språk: norsk, svensk

År: mars, 2017

Link: http://www.kulturivast.se/prio-0till18

 

Arrangement 2: KROM for lærerstudenter

Sammendrag: Hvordan kan kunstpedagogiske mål inngå i lærerutdanning? KROM er pensum i faget pedagogikk og klasseledelse.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: 3 dager kurs

Utbredelsesområde: workshop og undervisning for GLU1-7 (grunnskolelærerutdanningen)

Arrangør: Høyskolen i Østfold og Rom for Dans

Invitert: ja

Språk: Norsk

År: 2017

Link: Danser med lærerstudenter

 

Arrangement 3: BAREDANS, festival og workshop

Sammendrag: koreografiske verktøy for å arbeide med skapende prosesser med kroppen i rommet, fra idé til ferdig uttrykk.

Person(er): førsteamanuensis ved HFDK Marius Kjos

Type arrangement: 2 dagers kurs

Utbredelsesområde: Norge, Norden

Arrangør: Baredans, Bodø

Invitert: ja

Språk: Norsk

År: 2017

 

Arrangement 4: Fagdag Dansekunst i Grenland, Ælvespeilet

Sammendrag: KROM-kurs under fagdag.

Person(er): førsteamanuenser ved HFDK Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse

Type arrangement: Fagdag, verksted og undervisning

Utbredelsesområde: dansekunstnere og pedagoger i Grenland / Telemark / Vestfold

Arrangør: Dansekunst i Grenland

Invitert: ja

Språk: norsk

År: 2017

Link: http://dansekunstigrenland.no/faglig-forum/arrangementer/fagdag-krom-kropp-i-rom

[1] Simonsen, Hellemann, Leinslie, Thorshaug. Danseprosjektet Isadora – vurderinger av et kunstnerisk utviklingsprosjekt
Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon og konferansebidrag under Showbox-konferansen ”Kunsten å dele” 2015.

A4 - Rom for dans

A4

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon under Showbox-festivalen 2016.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon)