A4

Undervisningspersonalets egen kunstnerisk produksjon og faglig presentasjon under Showbox-festivalen 2016.

A4 er en dansekunst produksjon om, for og med unge jenter.

Produksjonen utforsket spørsmål knyttet til identitet, selvbilde og kjønn og hadde som mål å bevisstgjøre unge jenter om egne uttrykk og egne valg. Sammen med fem unge, kvinnelige utøvere fikk elevene reflektere over hvilke utfordringer og muligheter som ligger i det å være en ung jente i dag. Hva er en jente? Og hva kan hun være?

A4 var laget spesielt for jenter på 9. trinn og bestod av et verksted, samtale og forestilling.  Elevenes bidrag i verkstedet ble tatt i bruk og gjort synlige i det kunstneriske verket.

Kompetanse utviklet i prosjektet inngår i undervisningen ved Høyskolen for Dansekunst som kurs i KROM-metoden, og i arbeidet med egne målgruppe-spesifikke produksjoner i 2.studieår.

 

Prosjekt A4 - Rom for dans

Tilbakemeldingene fra elevene og lærerne deres var overstrømmende.

“Fantastisk forestilling. Elevene var bergtatt og det samme ble jeg”,

 – lærer fra Apalløkka skole.

 

 

 

 

 

Originaltittel: A4

Person(er): Caroline Wahlström Nesse (faglig og kunstnerisk ansvar), Camilla Myhre
 (faglig ansvar) og Marius Kjos (dramaturg), ), alle førsteamanuenser ved HFDK.

Med-skapende utøvere: Charlott Madeleine Utzig, Anita Vika Langødegaard, Ida Haugen, Ingvild Mæhle Skjøtskift, Elin Sønvisen Johansen, Ingvild Bertelsen.

Kostyme: Antti Björn.

Lysdesign: Anders Ødegaard.

Musikk: Julia Gjertsen.

Originalspråk: Norsk

Type arrangement: Danseforestilling 
og verksted for jenter på 9.trinn. Faglig presentasjon for Showbox-festivalen 2016 i regi av Scenekunstbruket.

Utbredelsesområde: 400 elever fra flere ulike ungdomsskoler i Oslo og fagmiljø nasjonalt under Showbox-festivalen. Første – års studentene ved Høyskolen for Dansekunst var publikum på verksted og forestilling sammen med målgruppen.

Arrangør: Rom for Dans

Sted: Scenen på Rom for Dans

Tidspunkt: 16.-28. nov og 3.desember 2016

Link: http://www.romfordans.no/forestillinger/2016-2/a4/trailer-a4/

Krom på tvers

Om

FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Krom på tvers

Krom

KROM springer ut fra et kunstnerisk virke der barn og unge tas med som skapende og utøvende på linje med voksne profesjonelle kunstnere, og er utviklet av Camilla Myhre og Caroline Wahlstrøm Nesse ved Rom for Dans.

Krom på tvers

Krom på Tvers

Undervisningspersonalets kunstneriske produksjon og konferansebidrag under Showbox-konferansen ”Kunsten å dele” 2015.

Postkoreografer

Kunstnerisk presentasjon (undervisningspersonalets egen produksjon)