Forskning og utviklingsarbeid (FoU) og kunstnerisk utviklingsarbeid (KU)

Utdanningen Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst skal være FoU/KU-basert, med hovedvekt på kunstnerisk utviklingsarbeid. Resultater fra FoU/KU ved institusjonen skal tas i bruk i studiet og undervisningen og komme studentene til gode.

Utdanningens ansatte med hovedstilling og førstekompetanse har definert FoU/KU-arbeid i stillingene. FoU/KU utføres i samarbeid med Rom for dans og andre kunst- og utdanningsinstitusjoner. De ansatte vil også drive kunstnerisk utviklingsarbeid utenom utdanningsinstitusjonen.

Utdanningen Bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for dansekunst kobler sin FoU/KU-virksomhet til sine kjerneområder som er:

• dansefag
• koreografiske fag og koreografisk tenkning
• kommunikasjonsfag
• produksjonsfag
• prosjektarbeid
• pedagogiske strategier, undervisningsmetoder, veiledning
• tverrkunstneriske samarbeid
• dansekunstnerisk arbeid med og for barn / unge

FoU/KU ved institusjonen skal:

• utfordre etablerte praksiser
• produsere ny kunnskap
• heve de ansattes kompetanse
• bidra til kompetanseutvikling hos studentene
• utvikle fag og arbeidsmetoder ved skolen
• skape nye kunstuttrykk
• bidra til innovasjon og økt verdiskaping i samfunnet for øvrig

FoU/KU-arbeidet skal synliggjøres gjennom:

• Kunstneriske produksjoner / forestillinger
• Faglige presentasjoner, workshops, kurs
• Seminarer / konferanser eller bidrag i andres seminarer / konferanser
• Bøker og tidsskrifter, eller deltakelse i andres bøker og tidsskrifter
• Rapporter / avhandlinger, eller deltakelse i andres rapporter / avhandlinger