Ordninger for studentutveksling og internasjonalisering

Høyskolen for dansekunst skal ha følgende ordninger for studentutveksling og internasjonalisering tilpasset utdanningens størrelse, nivå og faglige mål:

• internasjonale studentutvekslingsavtaler, både for individuell utveksling og for hele studentgruppen
• internasjonale gjesteundervisere som kommer til utdanningsinstitusjonen
• felles deltakelse for hele studentgruppen på internasjonale festivaler

Utvekslings- og internasjonaliseringsordningene skal bidra til å:

• oppdatere, videreutvikle og spre kunnskap, ferdigheter og kompetanse og delta i internasjonale nettverk
• stimulere fagutviklingen
• styrke kvaliteten på undervisningen

Høyskolen for dansekunst har i startfasen valgt ut noen få institusjoner i Norden og Europa som vurderes som egnet for studentutveksling, og utdanningen er i prosess med å formalisere avtaler om konkret utveksling.
Høyskolen for dansekunst er i prosess med å søke om Erasmus+ slik at studenter kan søke om økonomisk støtte til utvekslingsopphold.

Individuelle studentutvekslingsavtaler skal sikre at:

–        enkeltstudenter får mulighet for å ta deler av studiet i utlandet
–        åpne for studenter fra andre land å ta deler av studiet ved Høyskolen for dansekunst
–        studenten får tilgang til internasjonale nettverk og oppdatering utenfor Norge

Studenter som ønsker å ta deler av studiet i utlandet som individuell utvekslingsstudent, må sende skriftlig søknad på eget søknadsskjema til studieadministrasjonen ved Høyskolen for dansekunst. Deretter sendes søknad gjeldende utdanningsinstitusjon. Utvekslingsopplegget må godkjennes av begge utdanningsinstitusjoner og tilrettelegges slik at utvekslingen passes inn i begge institusjonenes studieprogresjon. Det kan søkes om inntil 2 års utveksling.