HFDK

Én ledig studieplass

Høyskolen for Dansekunst har én ledig studieplass til studieprogrammet BA i dansekunst og koreografisk tenkning med oppstart 29. august 2016. Vi oppfordrer søkere til å sende inn søknadsskjema så raskt som mulig, og innen mandag 15. august. Aktuelle kandidater blir innkalt til audition i uke 33-34 etter avtale.

Har du noen spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på post@hfdk.no eller til Camilla Myhre på camilla@hfdk.no, tlf. 90113896.

Mer om studiets oppbygging og innhold finnes her. Se også ofte stilte spørsmål.

Fortsatt ledig studieplass

Vi har et par ledige studieplasser ved Høyskolen for Dansekunst og bachelorutdanningen i dansekunst og koreografisk tenkning. Studiet har oppstart i august 2016, og er et treårig studium i dans og koreografi. Mer om studiet kan du lese her.

Løpende opptak frem til 23. juni. Det lønner seg å være tidlig ute, da auditions holdes fortløpende.

Ønsker du å søke? For mer informasjon om opptak, ta kontakt med Camilla Myhre, rektor ved Høyskolen for Dansekunst per mail: camilla@hfdk.no eller per tlf: 90113896. Audition og intervju arrangeres etter avtale, og holdes i skolens lokaler på Rom for Dans i Marstrandgata 8, Oslo.

Hvordan er det å være student ved Høyskolen for Dansekunst? Les intervju med tidligere studenter her.

Ta kontakt om du har noen spørsmål!

Ofte stilte spørsmål

Førsteamanuensis i dans og ledere av Høyskolen for Dansekunst, Camilla Myhre og Caroline Wahlström Nesse, svarer på spørsmål om bachelorstudiet ved skolen.

Hva skiller bacheloren i dansekunst og koreografisk tenkning ved Høyskolen for Dansekunst fra andre danseutdanninger i Norge?

Det viktigste skillet er at Høyskolen for dansekunst utdanner skapende og utøvende dansekunstnere. Under utdanningen utarbeider studentene egne forestillinger der de selv er utøvere. En stor forskjell er dermed at underviserne og koreografene ved utdanningen går inn som veiledere i studentenes egne arbeider, istedenfor å koreografere for dem.

Har man teknisk dansetrening på timeplanen?

Ja, hver dag. Siden dette også er en utøvende utdanning er vi opptatt av at studentene utvikler en sterk teknikk og bevegelsesforståelse.

Hvordan ser en vanlig dag ut ved Høyskolen for Dansekunst?

Vi har teknikk og bevegelsesforståelse om morgenen, og koreografiske fag på ettermiddagen, i tillegg til arbeid med prosjektoppgaver. Studentene jobber både individuelt og i grupper. To andre mindre fag på skolen er produksjon og kommunikasjon, som handler om alt rundt det kunstneriske arbeidet. I disse fagene får studenten praktisk og teoretisk undervisning i hvordan gjennomføre egne kunstneriske prosjekter.

Får man støtte fra Lånekassen til å betale skolepengene?

Ja, man får den vanlige studiestøtten i tillegg til ca. 60 000 NOK for å dekke studieavgiften.
Ved godkjent studie vil deler av lånet gjøres om til stipend.

Hvilke jobber kan man få etter endt utdanning ved Høyskolen for Dansekunst?

Etter endt utdanning jobber mange tidligere studenter (red.anm. Skolen for Samtidsdans) som medskapende utøvere og de er koreografer, selvstendig eller for andre. Flere har stiftet egne dansekompanier, de jobber som koreografer, oppretter festivaler, lager barneforestillinger, jobber med anerkjente koreografer i inn- og utland. Noen er kritikere, har startet nettsteder om tekst og koreografi, driver lokale danseskoler, underviser – det er så mangt. Ofte gjør folk flere ting, og en av styrkene ved utdanningen er at studentene utdannet herfra har flere bein å stå på etter endt studieløp.

Når er det opptak?

Høyskolen for dansekunst ønsker å utdanne ett eksklusivt kull av gangen, og derfor er det bare opptak hvert tredje år. Slik kan vi gi den enkelte student tett oppfølging gjennom alle tre årene. Søknadsfrist for studieløpet 2016-19 er 22. april 2016, så hvis studiet høres interessant ut lønner det seg å hoppe på søknadsrunden som avsluttes denne uka!

Brenner du inne med noen andre spørsmål? Ta kontakt!

Søknadsfrist 1. mars

Foto: Christian Krohn

Det nærmer seg opptaksprøver ved Høyskolen for dansekunst for 2016-2019, og vi vil minne om søknadsfristen​ som er​ 1. mars 2016.​ Opptaksprøven finner sted 4.- 8.april 2016 i skolens lokaler i Marstrandsgata 8, 0566 Oslo.

Skolen tilbyr en 3-årig bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. Studietilbudet er en kunstutdanning med hovedvekt på utøvende og skapende dans, og koreografisk praksis og tenkning.​ ​Opptak skjer på grunnlag av formelt opptakskriterium, samt søknadsskjema og opptaksprøver.

​Søknadsskjema finner du her.

Høyskolen for dansekunst er lansert!

Tirsdag 16. februar var det duket for lanseringsfest i skolens lokaler. Dagen ble feiret med taler, dans og poesi, med bobler i glasset og kake i skolens design, og selvfølgelig – god gammeldags snorklipping.

Tusen takk til alle som kom på lanseringen!

Foto: Ida Frømyr Borgen

Lanseringsfest for Høyskolen for Dansekunst

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til lanseringen av Høyskolen for Dansekunst!
Det vil bli enkel bevertning, kunstneriske innslag og en presentasjon av studiet.

NB: Begrenset antall plasser – påmelding via post@hfdk.no innen 10. februar.

Tid: Tirsdag 16. februar kl. 13.00-15.00
Sted: Studio 1, Rom for Dans, Oslo
Påmelding til: post@hfdk.no
Påmelding innen: 10. februar

Program

Kunstnerisk innslag // Utdrag fra SHADDOWS OF TOMORROW av Ingri Fiksdal

Velkommen // ved styreleder Sidsel B. Hommersand

Presentasjon av utdanningens faglige ståsted, verdigrunnlag, mål og innhold //
ved skolens ledelse, Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos

Om utdanning i koreografi i Norge // ved Anne Grete Eriksen, professor i koreografi, Kunsthøyskolen i Oslo

Om tverrkunstneriske samarbeid mellom kunstinstitusjoner // ved Henrik Hellstenius, professor i komposisjon, Norges Musikkhøyskole

Den nye utdanningen i et samtidsperspektiv // ved Venke Sortland, dansekunstner, styremedlem HFDK

Innspill fra salen

Avslutning // ved Kari Anne Bjerkestrand, dansekunstner, styremedlem ved HFDK

Bobler og mingling!

Velkommen!

Ekstraordinære opptaksprøver i Trondheim 20. januar

Høyskolen for Dansekunst avholder ekstraordinære opptaksprøver i Trondheim 20. januar. Siste frist for å søke er 15. januar! Opptaksprøvene avholdes på Trøndertun folkehøyskole 20. januar kl. 10.00-17.00 og er åpne for alle søkere. Søk her.

Studiets relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning kvalifiserer for arbeid med dansekunst og kulturarbeid i vid forstand.

Studiet vektlegger at studenten etter endt utdanning kan stå i egne og andres prosjekter både som utøver, medskapende og ansvarlig kunstner. En dansekunstner utdannet ved Høyskolen for dansekunst skal også være i stand til å etablere og drive egen virksomhet med base i skapende dans, alene eller i samarbeid med andre.

Den koreografiske tenkningen gjør at dansekunstnerens arbeid kan plasseres på ulike arenaer og i dialog med ulike målgrupper, og gjør at studenten etter endt utdanning kan virke som aktører i kunst- og samfunnsliv generelt.

Studiet kvalifiserer studenten til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

Les intervju med fire studenter som har gått på Skolen for Samtidsdans, om deres erfaringer derfra og deres tanker om den nye høyskolen.

Premiere på ny utdanning

Under tittelen «premiere på ny utdanning» på www.scenekunst.no har Hanne Bernhandsen Nordvåg skrevet et intervju med Caroline Wahlström Nesse (dekan/studieleder), Camilla Myhre (rektor) og Marius Kjos (veiledningsansvarlig).

Du kan lese hele intervjuet her.

Ved det nye studiet vil studenten virke som utøvende i egne verk, under veiledning av anerkjente koreografer. Med sin individorienterte pedagogikk og fenomenologiske syn på kropp og dans, skiller studiet seg radikalt fra alle andre utdanninger i dans i Norge og Norden.

Utdanningen er godkjent av NOKUT (www.nokut.no) og gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse.

NOKUT skriver i sin godkjenning:

Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.