HFDK

Søknadsfrist 1. mars

Foto: Christian Krohn

Det nærmer seg opptaksprøver ved Høyskolen for dansekunst for 2016-2019, og vi vil minne om søknadsfristen​ som er​ 1. mars 2016.​ Opptaksprøven finner sted 4.- 8.april 2016 i skolens lokaler i Marstrandsgata 8, 0566 Oslo.

Skolen tilbyr en 3-årig bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning. Studietilbudet er en kunstutdanning med hovedvekt på utøvende og skapende dans, og koreografisk praksis og tenkning.​ ​Opptak skjer på grunnlag av formelt opptakskriterium, samt søknadsskjema og opptaksprøver.

​Søknadsskjema finner du her.

Høyskolen for dansekunst er lansert!

Tirsdag 16. februar var det duket for lanseringsfest i skolens lokaler. Dagen ble feiret med taler, dans og poesi, med bobler i glasset og kake i skolens design, og selvfølgelig – god gammeldags snorklipping.

Tusen takk til alle som kom på lanseringen!

Foto: Ida Frømyr Borgen

Lanseringsfest for Høyskolen for Dansekunst

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til lanseringen av Høyskolen for Dansekunst!
Det vil bli enkel bevertning, kunstneriske innslag og en presentasjon av studiet.

NB: Begrenset antall plasser – påmelding via post@hfdk.no innen 10. februar.

Tid: Tirsdag 16. februar kl. 13.00-15.00
Sted: Studio 1, Rom for Dans, Oslo
Påmelding til: post@hfdk.no
Påmelding innen: 10. februar

Program

Kunstnerisk innslag // Utdrag fra SHADDOWS OF TOMORROW av Ingri Fiksdal

Velkommen // ved styreleder Sidsel B. Hommersand

Presentasjon av utdanningens faglige ståsted, verdigrunnlag, mål og innhold //
ved skolens ledelse, Caroline Wahlström Nesse, Camilla Myhre og Marius Kjos

Om utdanning i koreografi i Norge // ved Anne Grete Eriksen, professor i koreografi, Kunsthøyskolen i Oslo

Om tverrkunstneriske samarbeid mellom kunstinstitusjoner // ved Henrik Hellstenius, professor i komposisjon, Norges Musikkhøyskole

Den nye utdanningen i et samtidsperspektiv // ved Venke Sortland, dansekunstner, styremedlem HFDK

Innspill fra salen

Avslutning // ved Kari Anne Bjerkestrand, dansekunstner, styremedlem ved HFDK

Bobler og mingling!

Velkommen!

Ekstraordinære opptaksprøver i Trondheim 20. januar

Høyskolen for Dansekunst avholder ekstraordinære opptaksprøver i Trondheim 20. januar. Siste frist for å søke er 15. januar! Opptaksprøvene avholdes på Trøndertun folkehøyskole 20. januar kl. 10.00-17.00 og er åpne for alle søkere. Søk her.

Studiets relevans for arbeidsliv og videre studier

Studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning kvalifiserer for arbeid med dansekunst og kulturarbeid i vid forstand.

Studiet vektlegger at studenten etter endt utdanning kan stå i egne og andres prosjekter både som utøver, medskapende og ansvarlig kunstner. En dansekunstner utdannet ved Høyskolen for dansekunst skal også være i stand til å etablere og drive egen virksomhet med base i skapende dans, alene eller i samarbeid med andre.

Den koreografiske tenkningen gjør at dansekunstnerens arbeid kan plasseres på ulike arenaer og i dialog med ulike målgrupper, og gjør at studenten etter endt utdanning kan virke som aktører i kunst- og samfunnsliv generelt.

Studiet kvalifiserer studenten til å søke opptak på masterprogram i koreografiske fag, dansefag og andre relevante masterstudier omkring kropp/bevegelse, kunst og kommunikasjon.

Les intervju med fire studenter som har gått på Skolen for Samtidsdans, om deres erfaringer derfra og deres tanker om den nye høyskolen.

Premiere på ny utdanning

Under tittelen «premiere på ny utdanning» på www.scenekunst.no har Hanne Bernhandsen Nordvåg skrevet et intervju med Caroline Wahlström Nesse (dekan/studieleder), Camilla Myhre (rektor) og Marius Kjos (veiledningsansvarlig).

Du kan lese hele intervjuet her.

Ved det nye studiet vil studenten virke som utøvende i egne verk, under veiledning av anerkjente koreografer. Med sin individorienterte pedagogikk og fenomenologiske syn på kropp og dans, skiller studiet seg radikalt fra alle andre utdanninger i dans i Norge og Norden.

Utdanningen er godkjent av NOKUT (www.nokut.no) og gir rett til lån og stipend i Statens Lånekasse.

NOKUT skriver i sin godkjenning:

Søknaden omtaler et spennende studium innenfor et spesialisert felt i dansekunsten, som ikke finnes tilsvarende i Norden. Vi vurderer at det er god bruk for en slik kunstutdanning, som ikke minst har sin styrke i en ny måte å tenke koreografi og dansekunst på, hvor det prosessuelle og det relasjonelle har stor plass.