Koreografien kommer av seg selv!

Gjennom to intensive uker har studentene ved Høyskolen for dansekunst hatt workshop med Anne Grete Eriksen. Til daglig jobber hun ved Kunsthøgskolen i Oslo, og dette semesteret har vi vært så heldige å ha henne som gjesteprofessor i koreografi hos oss.

”Mitt mål med disse ukene har vært at bevegelsspråket skal flyte lett. Jeg ønsker å gi studentene erfaringer med å starte med kroppen og bevegelsen. Så kan idé, form og konsept komme derfra”, forteller Anne Grete og legger til på skikkelig sørlandsk: ”Og det har ”fløyma” ut med bevegelse!”

Nye koreografiske verktøy
Studentene har fått daglige påfyll av koreografiske verktøy og metoder for å skape og komponere dansekunst. Anne Grete har blant annet formidlet sin personlige versjon av ”sjanse-prosedyren” (etter Cunningham og Cage), som metode for å komponere i øyeblikket. ”Når vi jobber med sjanse er det som om koreografien kommer av seg selv og bevegelsene blir veldig naturlige i kroppen” forteller Martin, som er student ved høyskolen. ”Jeg vil ta med meg videre å si ”ja” til det som kommer” supplerer medstudent Karianne, og får støtte fra Helle: ”Jeg likte godt idéen om at alle bevegelser er like viktige, en slags likestilling av bevegelse. Det handler ikke om hva jeg gjør, men hvordan, og relasjonen til rommet.”

Egne valg i fokus
Anne Grete bekrefter at hun har arbeidet med hvordan rommet påvirker danseren og bevegelsesmaterialet som skapes. Hun påpeker at bevegelsen og dansen alltid står i en kontekst. Det har også vært fokus på å få studentene til å bli oppmerksom på egne valg og hva som skjer, både hos seg selv og hos medstudentene, heller enn å kritisere eller ønske noe annet av øyeblikket. ”For å få til det blir min jobb som lærer å skape trygge rammer, slik at studentene tørr å ta egne valg. For hvis du skal være skapende dansekunstner må du våge, og for å våge må du være trygg. For meg er det viktig å ikke være for kritisk og analyserende, men gi konstruktive kommentarer som inspirerer til videre valg”.

Spennende samarbeid
Marius Kjos, som selv underviser i koreografiske fag ved HFDK, synes det er spennende at høyskolen nå samarbeider med professor Eriksen. ”Da studentene hadde interne visninger av arbeidene sine opplevde jeg en særlig tydelighet i bevegelsen og dansen” forteller han og fortsetter: ”dette er noe jeg kjenner meg igjen fra gamle dager, da jeg selv jobbet med Anne Grete og Dans Design.” Marius mener det handler mye om å la bevegelsene få være det de er. ”Jeg ser at studentene tar tydelige romlige valg. Det slår meg også at en koreografi-workshop kan dra i deg som utøver”, sier han. Dekan og førsteemanuensis i dans ved HFDK, Caroline Wahlström Nesse, fortsetter: ”Jeg liker også at studentene jobber så eksplisitt med bevegelse. Det appellerer kinestetisk til meg som publikum” sier hun.

Studentene er enige i at det har vært to spennende uker på skolen, og at de har fått nye koreografiske verktøy. ”Men det jeg sitter sterkest igjen med er det å tørre å stole på meg selv, ikke tenke så mye, bare gjøre!” avslutter student Amie.

 

Tekst: Camilla Myhre/ Hanne Frostad Håkonsen