Vil du bli student hos oss?

Høyskolen for dansekunst vil fra høsten 2017 ha plass til å innpasse noen få studenter i bachelorgraden dansekunst og koreografisk tenkning. Opptaket gjelder for studieårene 2017-2019, totalt 4 semester på fulltid.

Opptakskriterier
Aktuelle søkere må kunne vise til minimum én av tre opptakskrav:

 • Fullført og bestått 1. studieår på en tilsvarende bachelorutdanning i dans
 • Fullført og bestått 2 år på en tilsvarende fagskole
 • Fullført og bestått 1 år på fagskole sammen med relevant arbeidserfaring som skapende og utøvende dansekunstner

Alle søkere må kunne vise til bestått videregående opplæring, generell studiekompetanse eller tilsvarende utdanning og realkompetanse. All tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring må dokumenteres med vitnemål og attester.

Søknad
Søknaden skal inneholde:

 • Utfylt søknadsskjema
 • Personlig tekst på 500-1500 ord, maks 3 sider. Teksten skal begrunne søknaden, si noe om hvorfor søker ønsker å ta utdanningen og hva søker ønsker å oppnå ved å ta utdanningen
 • Utfylt egenmelding om helsetilstand
 • Dokumentasjon på tidligere utdanning (se: opptakskriterier)
 • CV med relevant informasjon, maks 1 side
 • Referansebrev fra arbeidsgiver innen dansefeltet/ fra tidligere utdanning
 • Forenklet politiattest (kan ettersendes)

Søknadsskjema lastes ned her. 

Søknad med vedlegg sendes til soknad@hfdk.no innen 28. april 2017. Det er skolens styre og opptakskomité som er ansvarlig for å gjøre en faglig vurdering om innpassing av tidligere utdanning og relevant arbeidserfaring. Svar på søknaden foreligger innen 15. mai 2017.

Foto Tale Hendnes-2-20

Audition
Aktuelle søkere innkalles til audition på bakgrunn av innsendt søknad. Audition avholdes i uke 23, 10.- 11. juni 2017 i høyskolens lokaler på Rom for Dans i Oslo. Det er viktig at søker kan møte begge dagene. Har søker ikke anledning til å møte på audition, er det dessverre ingen mulighet til å bli vurdert i opptaket for 2. studieår. Søker skal forberede et solomateriale med utgangspunkt i utsendt oppgave.

Kun aktuelle søkere blir innkalt til audition. Vi har dessverre ikke kapasitet til å sende ut individuelle begrunnelser til søkere som ikke blir innkalt til audition.

Tilbud om studieplass
Svar på søknaden om studieplass kommer senest 1 uke etter endt audition, i uke 24. Søkere som takker ja til studietilbudet må svare senest 23. juni 2017. Det gis ikke individuelle begrunnelser for avslag.

Foto Tale Hendnes-2-17

Studieavgift og andre økonomiske forpliktelser

 • Studiet koster NOK. 89.000,- per studieår
 • Obligatorisk innmelding i Studentsamskipnaden i Oslo (ca. 1.200,- pr studieår)
 • Deltakelse på utvekslingsprogram i 2. eller 3. studieår, med utgifter til reise, opphold og diett
 • Pensumlitteratur og obligatoriske forestillinger i Oslo (ca. 1.-3.000,- pr studieår.)

Studenter kan søke støtte hos Statens lånekasse for utdanning, se lanekassen.no. Studiestedet mottar foreløpig ikke statlig økonomisk støtte.

Spørsmål om opptaket kan rettes til studiekoordinator Hanne Frostad Håkonsen på post@hfdk.no eller rektor Camilla Myhre på camilla@hfdk.no.

Mer om studiet bachelor i dansekunst og koreografisk tenkning kan du lese her. 

Spørsmål rundt opptaket? Les mer her. 

Alle foto: Tale Hendnes.