Oppgave: stemme, lyd og bevegelse

Karstein Solli er førstelektor i skuespill, drama og teaterkommunikasjon og underviser i stemme og bevegelse ved Høyskolen for dansekunst. Karstein har lang fartstid som underviser og scenekunstner, og har helt siden 1987 vært aktuell med egenproduserte forestillinger for voksne og barn.

Stemme, lyd og bevegelse 
Dette semesteret fikk studentene i oppgave å lage en komposisjon av bevegelse og stemme/ lyd, med utgangspunkt i erfaringer fra faget. I Karsteins klasser har de jobbet fysisk med ulike øvelser og innfallsvinkler knyttet til bevegelse, stemme, kropp og rom. I komposisjonsoppgaven skulle de blant annet kunne forholde seg til kroppslig plassering av stemmen knyttet til  forskjellige bevegelseskvaliteter, som:

– Variasjon i stemmeuttrykk, eksempelvis  volum og intensitet
– Bruk av rom : nærme/ langt borte
– Blikk og fokus: innadvendt/ utadvendt
– Oppfordring: lek med likhet/ unisont og forskjellighet/ ulikheter
– Definere bruk av rommet: hvor publikum skal se og høre det fra

Studentenes gruppekomposisjoner ble vist for et internt publikum i februar. Se bilder (dessverre uten lyd) fra visningene her!

Ragnhild, Tora, Elise, Amie og Karianne

Hfdk_stemmeogbevegelse_AmieEliseRagnhildTora2

Hfdk_stemmeogbevegelse_AmieEliseRagnhildTora7

Hfdk_stemmeogbevegelse_AmieEliseRagnhildTora11

Frida, Marte, Kristine, Helle og Mari

NETTSAK KARSTEIN_02

NETTSAK KARSTEIN_03

NETTSAK KARSTEIN_04

Karsten, Markus, Skjalg, Einar og Martin 

Gutta-alle-sirkel

Gutta-Einar-Markus-Karsten-skriker

Gutta-Martin-sitter

Veiledere: Karstein Solli og Marius Kjos

Foto: studentene selv