Aktuelt: startet egen studentforening

Vi har tatt en prat med studentene Karsten Lunde, Frida Eriksen og Tora Brekke om deres engasjement for oppstarten av egen studentforening. Sammen med flere medstudenter har de opprettet Forening for dansekunst hos Studentsamskipnaden i Oslo (SiO). “Gjennom foreningen får vi testet oss selv; som koreografer, dansere og planleggere av arrangementer”, sier Frida Eriksen. Les mer om deres første arrangement (we made this event for you) og tanker om fremtida her.

Hvorfor ville dere starte en egen studentforening?
Frida: Det startet med at vi ville lage en gruppe hvor vi kunne vise dans utenfor skolen. Vi ville sette opp forestillinger og lage ulike eventer. Så fant vi ut at den billigste måten å gjøre det på var å starte en forening, for da kan vi søke støtte fra kunstfondet til SiO.

Karsten: Idéen kom opprinnelig fra oss tre, så snakket vi med klassen om det og flere var veldig interesserte i å bidra. Det gikk en lang stund fra vi først snakket om det til vi faktisk arrangerte noe. Det var først nå like før jul at vi bestemte oss for å lage et event, og da var det bare å få i gang foreningen! Grunnen til at vi heter Forening for dansekunst er fordi det ikke finnes noen tilsvarende studentforening hos SiO.

Dere har allerede arrangert (we made this event for you) på Studentersamfunnet Chateu Neuf i Oslo. Hvordan gikk det?
Alle tre: Over all forventning!

Karsten: Det gikk veldig fort frem mot arrangementsdagen – alt skjedde så plutselig. Det ble veldig mange ulike stykker som skulle inn i ett event, så det var mye jobb. Hovedidéen var en slags fest, og mingling, ellers var det åpent for hva slags happenings som kunne oppstå. Vi ville ha en åpen form, sånn at alle i klassen kunne vise det de hadde lyst til.

Tora: Samtidig som vi satt et tema som eventet kunne springe ut i fra; det var fint.

Frida: Alle som jobber på Chateu Neuf jobber som frivillige, så det var utfordrende å samarbeide med dem med tanke på kommunikasjon og det å gjøre avtaler. Samtidig var det veldig ålreit å få være der gratis! Det er fordelen med å være forening hos SiO.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto fra arrangementet (we made this event for you).

 

Eventet ble arrangert av MIDLERTIDIG. Hvem er det?
Frida: Det er kunstgruppen som vi har startet innunder studentforeningen.

Tora: Det er egentlig hele klassen vår på Høyskolen for dansekunst.

Karsten: Men hvis en liten gruppe innad i klassen har lyst til å lage noe nytt sammen og hete f.eks Steinkast, kan de benytte seg av midlene til foreningen. Det er åpent for alle i klassen å delta i ulike konstellasjoner.

Hvem var publikum på deres første arrangement?
Tora: Vi hadde et lukket arrangement på Facebook, hvor vi inviterte venner og venners venner. Vi angrer litt på det i etterkant; det kunne godt vært offentlig. Vi hadde maks antall publikummere på 100 stykk, så kom det et sted mellom 40-50 mennesker, som egentlig var helt perfekt. Det hadde nok blitt for mange med 100 stykker – det innser vi i etterkant.

Karsten: Ja, særlig i noen av dansene som ble vist, hvor vi ønsket å flytte på publikum uten å si det direkte. Det hadde vært veldig vanskelig om de var 100 stykker…

Hvordan organiserer dere arbeidet i foreningen? 
Frida: Det er mange vedtekter og formaliteter rundt det å drifte en forening, som er ganske morsomt å lese for oss som bare en en liten forening. Et krav er å ha “generalforsamling” og det er skrevet ned at det viktig å legge inn tid til dopauser osv.

Tora: Ja, så vi kalte inn til generalforsamling med oss tre – bare én uke i forveien – og det gikk helt fint. Vi har funnet vår måte å organisere oss på, med utgangspunkt i formalitetene vi må forholde oss til gjennom SiO. Dessuten har vi ikke søkt noe støtte fra SiO enda, da fristen hadde gått ut før vårt første arrangement. Men vi har planer om å rekke neste frist og søke til nye arrangementer!

Hva tenker dere om fremtiden? Har dere gjort dere noen erfaringer dere vil ta med videre?
Frida: Vi har mange planer! Vi har allerede planer for tre nye arrangementer, men det er hemmelig enn så lenge.

Karsten: En stor erfaring vi gjorde oss i forbindelse med det første eventet er hvor utrolig åpne publikum er. Folk har ikke nødvendigvis sett så mye dansekunst før, og vet ikke helt hva de kan vente seg, så mange henvendte seg til oss med spørsmål i forkant. Noe av det vi viste var direkte provoserende, hvor vi testa publikum litt, men de viste seg å være så åpne og nysgjerrige.

Frida: Publikum var så glade i etterkant. Selvom de ikke klarte å forklare hva de hadde opplevd med ord, var det noen som kom bort til meg og sa: “Frida, jeg liksom… følte det!”

Karsten: Jeg tenker også at vi kunne utfordret publikum enda mer enn det vi gjorde, ettersom de var så mottakelige. Det tar vi med oss til neste gang.

Ønsker dere å samarbeide med andre studenter og institusjoner?
Frida: Ja! Det står i vedtektene våre at vi er en studentforening for Høyskolen for dansekunst og andre studenter med relevant erfaring. Ettersom vi holder på med scenekunst er det mange samarbeid vi kunne ha dratt nytte av, og vi tenker også at andre kunne hatt nytte av – og synes det vært gøy – å jobbe med oss. Så hvis noen ønsker å samarbeide med oss er vi veldig åpne for det.

Tora: Det var f.eks noen fra Norges Dansehøyskole som var på arrangementet vårt nå, som virket veldig interesserte i å gjøre noe sammen med oss neste gang.

Karsten: Vi oppfordrer folk til å ta kontakt. Hvis folk ønsker å samarbeide kan de sende mail til midlertidig.event@gmail.com.

Fra arrangementet (we made this event for you): Tora og Skjalg.

Fra arrangementet (we made this event for you): Tora og Skjalg.

 

Helt til slutt: hvilke ambisjoner har dere for Foreningen for dansekunst?
Karsten: I foreningen har vi formulert at vi ønsker å “løfte og spre glede gjennom dansekunst”. Så det er vel en ambisjon.

Frida: Da vi startet foreningen tenkte vi at ettersom det er lite sannsynlig at noen kommer til å ansette oss, hvorfor kan ikke vi bare lage vår egen arbeidsplass og få arbeidserfaring? Det er ikke noe mindre verdifullt enn annen arbeidserfaring. Gjennom foreningen får vi testet oss selv; som koreografer, dansere og planleggere av arrangementer. På skolen skaper vi egne ting innenfor noen rammer, mens vi i foreningen kan gjøre ting helt på egenhånd!

 

Hentet fra SiO sine nettsider:

Forening for dansekunst: En forening for å støtte oppunder og arrangere scenekunstprosjekter for studenter ved Høyskolen for dansekunst, eller andre studenter med relevant kompetanse innen scenekunst.

 

 

Tekst: Hanne Frostad Håkonsen. Foto: studentene.